Số lượt truy cập
21381098
NĂNG LỰC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
Danh sách cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (kèm theo Quyết định số 1299/QĐ-SXD-QLNGĐXD ngày 21/8/2018 của Sở Xây dựng và Công văn số 688i/HĐXD-VP ngày 06/9/2018 của Cục Quản lý hoạt động xây dựng - Bộ Xây dựng) (18/9/2018 15:17)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/