Số lượt truy cập
19984488
Phát triển nhà và thị trường bất động sản
Công văn số 9535/SXD-PTN&TTBĐS ngày 30/6/2017 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 01 căn nhà của Khu nhà liên kế phố dãy 22m thuộc Dự án Khu dân cư số 1 tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 (5/7/2017 16:46)

Công văn số 9535/SXD-PTN&TTBĐS ngày 30/6/2017 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 01 căn nhà của Khu nhà liên kế phố dãy 22m thuộc Dự án Khu dân cư số 1 tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2:

Căn cứ pháp lý dự án nêu trên và theo quy định tại Điều 55, Điều 56, Điều 57, Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 01 căn nhà liên kế (thể hiện trên nền đất có ký hiệu số TT36 theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 số 3461/QĐ-UBND ngày 17/10/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 2 và có kiến trúc là mẫu nhà liên kế D theo Công văn thỏa thuận mẫu nhà số 6224/UBND-QLĐT ngày 01/12/2016 của Ủy ban nhân dân Quận 2) của Khu nhà liên kế phố dãy 22m thuộc Dự án Khu dân cư số 1 tại phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2 do Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 2 làm chủ đầu tư đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai sau khi Công ty được cấp phép xây dựng. 

 

 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/