Số lượt truy cập
20012503
Phát triển nhà và thị trường bất động sản
Công văn số 9406/SXD-PTN&TTBĐS ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai (đợt 2) đối với 162/514 căn hộ tại dự án Cao ốc thương mại và căn hộ, số 1W Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh (5/7/2017 16:49)

Công văn số 9406/SXD-PTN&TTBĐS ngày 28/6/2017 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai (đợt 2) đối với 162/514 căn hộ tại dự án Cao ốc thương mại và căn hộ, số 1W Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh:

Căn cứ theo quy định tại Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2014 và Điều 19 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 162/514 căn hộ tại dự án Cao ốc thương mại và căn hộ, số 1W Điện Biên Phủ, Phường 25, quận Bình Thạnh do Công ty Cổ phần Cao ốc Phương Đông làm chủ đầu tư (theo danh sách đính kèm) đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/