Số lượt truy cập
20012473
Phát triển nhà và thị trường bất động sản
Công văn số 2857/SXD-PTN&TTBĐS ngày 8/3/2017 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 144/289 căn hộ... tại 146 Nguyễn Văn Trỗi và 223-223B Hoàng Văn Thụ, P.8, Q. Phú Nhuận (13/3/2017 15:02)

Căn cứ theo quy định tại Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở, 144/289 căn hộ (theo danh sách đính kèm) của dự án Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng officetel và căn hộ tại 146 Nguyễn Văn Trỗi và 223-223B Hoàng Văn Thụ, Phường 8, quận Phú Nhuận do Công ty Cổ phần Nova Princess Residence làm chủ đầu tư đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Công ty Cổ phần Nova Princess Residence có trách nhiệm:

- Thực hiện huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng, và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014.

- Thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng đảm bảo theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 “Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”.

- Thực hiện hoàn tất thủ tục pháp lý để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định.

- Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, nhưng chủ đầu tư có thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai đối với một phần hoặc toàn bộ của 144/289 căn hộ đã thông báo huy động vốn tại dự án Khu phức hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng officetel và căn hộ tại 146 Nguyễn Văn Trỗi và 223-223B Hoàng Văn Thụ, phường 8, quận Phú Nhuận thì việc bán nhà ở đối với phần thế chấp chỉ được thực hiện khi có văn bản thông báo xác nhận đủ điều kiện của Sở Xây dựng (theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở).

DANH SÁCH 144/289 CĂN HỘ TẠI DỰ ÁN KHU PHỨC HỢP THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, VĂN PHÒNG OFFICETEL VÀ CĂN HỘ TẠI 146 NGUYỄN VĂN TRỖI VÀ 223-223B HOÀNG VĂN THỤ, PHƯỜNG 8, QUẬN PHÚ NHUẬN DO CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA PRINCESS RESIDENCE LÀM CHỦ ĐẦU TƯ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC BÁN, CHO THUÊ MUA NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI

(Đính kèm Văn bản số 2857/SXD-PTN&TTBĐS ngày 08 tháng 3 năm 2017)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/