Số lượt truy cập
19984445
Phát triển nhà và thị trường bất động sản
Công văn số 3003/SXD-PTN&TTBĐS ngày 13/3/2017 v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 220 căn hộ của Chung cư CH3 thuộc Dự án Khu dân cư Cityland Z751 Khu B và D, Phường 10, quận Gò Vấp (16/3/2017 11:33)

Căn cứ theo quy định tại Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, 220 căn hộ của Chung cư CH3 thuộc Dự án Khu dân cư Cityland Z751 Khu B và D, phường 10, quận Gò Vấp do Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố làm chủ đầu tư đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai. Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Thành phố có trách nhiệm:

- Thực hiện huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng, và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014.

- Thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng đảm bảo theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014 “Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”.

- Trường hợp sau khi Sở Xây dựng có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán, nhưng chủ đầu tư có thế chấp quyền sử dụng đất hoặc nhà ở hình thành trong tương lai đối với một phần hoặc toàn bộ 220 căn hộ đã thông báo huy động vốn tại Chung cư CH3 thuộc Dự án Khu dân cư Cityland Z751 Khu B và D, phường 10, quận Gò Vấp thì việc bán nhà ở đối với phần thế chấp chỉ được thực hiện khi có văn bản thông báo xác nhận đủ điều kiện của Sở Xây dựng (theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở).

Đính kèm: Công văn số 3003/SXD-PTN&TTBĐS ngày 13/3/2017 v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 220 căn hộ của Chung cư CH3 thuộc Dự án Khu dân cư Cityland Z751 Khu B và D, Phường 10, quận Gò Vấp 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/