Số lượt truy cập
21390260
Phát triển nhà và thị trường bất động sản
Công văn số 4874/SXD-PTN&TTBĐS ngày 02/5/2018 của Sở Xây dựng v/v đính chính nội dung Văn bản số 4002/SXD-PTN & TTBĐS ngày 09/4/2018 của Sở Xây dựng (4/5/2018 07:18)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/