Số lượt truy cập
20889074
Phát triển nhà và thị trường bất động sản
Công văn số 12931/SXD-PTN&TTBĐS ngày 24/8/2017 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 220 căn hộ chung cư tại Block C dự án Khu nhà ở cao tầng Công ty Thành Phúc, địa chỉ phường Phú Hữu, Quận 9 (29/8/2017 14:43)

Công văn số 12931/SXD-PTN&TTBĐS ngày 24/8/2017 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 220 căn hộ chung cư tại Block C dự án Khu nhà ở cao tầng Công ty Thành Phúc, địa chỉ phường Phú Hữu, Quận 9:

Ý kiến của Sở Xây dựng:

 Căn cứ theo quy định tại Điều 55, Điều 56, Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 220 căn hộ chung cư Block C tại dự án Khu nhà ở cao tầng Công ty Thành Phúc, phường Phú Hữu, Quận 9 do Công ty TNHH Đầu tư Thành Phúc làm chủ đầu tư, đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Trách nhiệm của Công ty TNHH Đầu tư Thành phúc:

- Thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng đảm bảo theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh Bất động sản số 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014, “ Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng”.

- Thực hiện việc huy động vốn lần đầu không quá 30% giá trị hợp đồng, những lần tiếp theo phải phù hợp với tiến độ xây dựng nhưng tổng số không quá 70% giá trị hợp đồng khi chưa bàn giao nhà cho khách hàng và không được thu quá 95% giá trị hợp đồng khi bên mua chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đảm bảo theo quy định tại Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản.

- Thực hiện đầy đủ các nội dung theo Quyết định số 5138/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 và Quyết định số 2845/QĐ-UBND ngày 02/6/2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về chấp thuận đầu tư dự án Khu nhà ở cao tầng Công ty Thành Phúc, tại phường Phú Hữu, Quận 9.

- Thực hiện đúng các ý kiến của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 Thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 832/CN1-DNL ngày 17/8/2017 và văn bản số 507/CN1-KHDNL ngày 15/5/2017.

- Liên hệ với Sở Xây dựng để hoàn tất việc cấp phép xây dựng phần thân của Công trình trước khi ký hợp đồng mua bán, cho thuê mua các căn hộ chung cư Block C của dự án/.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/