Số lượt truy cập
20889376
Phát triển nhà và thị trường bất động sản
Công văn số 13867/SXD-PTN&TTBĐS ngày 11/9/2017 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 458 căn hộ chung cư thuộc Giai đoạn 1- Dự án Khu dân cư Hiệp Thành, địa chỉ phường Hiệp Thành, Quận 12 (13/9/2017 08:05)

Công văn số 13867/SXD-PTN&TTBĐS ngày 11/9/2017 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 458 căn hộ chung cư thuộc Giai đoạn 1- Dự án Khu dân cư Hiệp Thành, địa chỉ phường Hiệp Thành, Quận 12:

Căn cứ theo quy định tại Điều 55, Điều 56, Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 458 căn hộ chung cư thuộc Giai đoạn 1- Dự án Khu dân cư Hiệp Thành, địa chỉ phường Hiệp Thành, Quận 12 do Công ty TNHH Xây dựng & Thương mại 12 làm chủ đầu tư, đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/