Số lượt truy cập
21233177
Phát triển nhà và thị trường bất động sản
Quyết định số 05/QĐ-SXD-BTC ngày 25/9/2017 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cuộc thi thiết kế điển hình chung cư nhà ở xã hội cao tầng năm 2017 ban hành kèm theo QĐ số 05/QĐ-SXD-BTC ngày 09/9/2017 của Ban Tổ chức cuộc thi (25/9/2017 15:57)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/