Số lượt truy cập
21208892
Phát triển nhà và thị trường bất động sản
Công văn số 16125/SXD-PTN&TTBĐS ngày 14/10/2014 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 366 căn hộ Dự án Khu căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ và khách sạn (23/10/2017 14:19)

Công văn số 16125/SXD-PTN&TTBĐS ngày 14/10/2014 của Sở Xây dựng v/v bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 366 căn hộ Dự án Khu căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ và khách sạn tại số 81A-B, 83, 103 đường Lý Chính Thắng và 278A, 280 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh

Ý kiến của Sở Xây dựng

Căn cứ quy định tại Điều 55, Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và Điều 19 Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, 366 căn hộ thuộc Dự án Khu căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ và khách sạn tại số 81A-B, 83, 103 đường Lý Chính Thắng và 278A, 280 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh do Công ty Cổ phần đầu tư kinh doanh nhà là chủ đầu tư đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/