Số lượt truy cập
21233126
Phát triển nhà và thị trường bất động sản
Công văn số 16487/SXD-PTN&TTBĐS ngày 24/10/2017 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 59 căn nhà liên kế (đợt 2) thuộc dự án Khu nhà ở Vạn Phúc 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (1/11/2017 14:58)

Công văn số 16487/SXD-PTN&TTBĐS ngày 24/10/2017 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 59 căn nhà liên kế (đợt 2) thuộc dự án Khu nhà ở Vạn Phúc 1, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức

Ý kiến của Sở Xây dựng

Căn cứ quy định tại Điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản và Điều 19 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 59 căn nhà liên kế (Phụ lục đính kèm) thuộc dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Vạn Phúc làm chủ đầu tư đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai.

DANH SÁCH CÁC CĂN NHÀ ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN NHÀ Ở HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI DỰ ÁN KHU NHÀ Ở VẠN PHÚC 1

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/