Số lượt truy cập
21430417
Phát triển nhà và thị trường bất động sản
Công văn số 16488/SXD-PTN&TTBĐS ngày 24/10/2017 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 437/550 căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Chung cư Hoa Phượng, do Công ty TNHH Sợi Hạ Long làm chủ đầu tư (1/11/2017 15:04)

Công văn số 16488/SXD-PTN&TTBĐS ngày 24/10/2017 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 437/550 căn hộ nhà ở xã hội tại dự án Chung cư Hoa Phượng, do Công ty TNHH Sợi Hạ Long làm chủ đầu tư

Ý kiến của Sở Xây dựng

Căn cứ quy định tại Điều 63 Luật Nhà ở số 65/2014/QH13; Điều 55, Điều 56, Điều 57 Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13 và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 437/550 căn hộ nhà ở xã hội, tại dự án Chung cư Hoa Phượng do Công ty TNHH Sợi Hạ Long làm chủ đầu tư, đủ điều kiện được bán nhà ở hình thành trong tương lai, đính kèm phụ lục 1 và phụ lục 2 do chủ đầu tư lập, tại Văn bản số 42/CVHL-2017 ngày 02 tháng 10 năm 2017, cụ thể:

- 344 căn hộ bán theo giá nhà ở xã hội (≤ 14.500.000 đồng/m2) theo Quyết định số 5163/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố, diện tích 21.644,73 m2 (phụ lục 1).

- 93 căn hộ bán theo giá thương mại do chủ đầu tư tự quyết định, diện tích 6.597,78 m2 (phụ lục 2).

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/