Số lượt truy cập
21368984
Phát triển nhà và thị trường bất động sản
Công văn số 18174/SXD-PTN&TTBĐS ngày 16/11/2017 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 281 căn hộ thuộc Dự án Khu nhà ở cao tầng Tân Kiểng tại phường Tân Kiểng, Quận 7 (28/11/2017 13:12)

Công văn số 18174/SXD-PTN&TTBĐS ngày 16/11/2017 của Sở Xây dựng về việc bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với 281 căn hộ thuộc Dự án Khu nhà ở cao tầng Tân Kiểng tại phường Tân Kiểng, Quận 7

Ý kiến của Sở Xây dựng: 

Căn cứ quy định tại Điều 55 của Luật Kinh doanh bất động sản, Điều 19 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; 281 căn hộ tại Dự án Khu nhà ở cao tầng Tân Kiểng, phường Tân Kiểng, Quận 7 đủ điều kiện được bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai.

 

 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/