Số lượt truy cập
21368751
Phát triển nhà và thị trường bất động sản
Quyết định số 5753/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phê duyệt Đề án “Phát triển thị trường bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030” (5/1/2018 16:15)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/