Số lượt truy cập
22156839
Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Danh sách các chung cư và cao ốc văn phòng trên địa bàn thành phố (16/4/2018 08:32)

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 2447/STNMT-KTTV ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường, đề nghị Sở Xây dựng cung cấp dữ liệu liên quan các chung cư, cao ốc văn phòng trên địa bàn thành phố hiện nay, đặc biệt là các chung cư cũ, hư hỏng xuống cấp để “Xây dựng phương án di dời dân đến khu vục an toàn; lắp đặt hệ thống thông tin, biển hướng dẫn di dời dân, cảnh báo sóng thần, bão, lũ và hướng dẫn dân khi có thiên tai”. Sau khi rà soát, Sở Xây dựng tổng hợp số liệu các chung cư và cao ốc văn phòng trên địa bàn thành phố như sau:

Danh sách các chung cư và cao ốc văn phòng trên địa bàn thành phố:

1. Chung cư xây dựng trước năm 1975: 474 công trình (gồm 573 Block) 

2. Chung cư và cao ốc các loại: 1.000 công trình

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/