Số lượt truy cập
21399680
Quản lý nhà công sở
Triển khai thực hiện áp dụng bảng giá đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước (20/5/2016 15:39)

Ngày 24/02/2016, Sở Xây dựng tổ chức cuộc họp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường và cùng thống nhất nội dung triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 10680/VPCP-KTN ngày 22/12/2015) và Ủy ban nhân dân Thành phố (Văn bản số 69/VP-ĐTMT ngày 06/01/2016), qua đó ban hành văn bản 3225/SXD-QLN&CS ngày 03/3/2016 v/v Triển khai thực hiện áp dụng bảng giá đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước.

Xem chi tiết văn bản đính kèm sau đây:

Công văn số 3225/SXD-QLN&CS ngày 03/3/2016 của Sở Xây dựng v/v Triển khai thực hiện áp dụng bảng giá đất khi bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước

 

 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/