Số lượt truy cập
21400082
Quản lý nhà công sở
Hội nghị tổng kết công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 (27/4/2017 13:50)

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 28/4/2017.

Địa điểm: Hội trường Sở Xây dựng, số 60 Trương Định, Quận 3.

Chủ trì: Ông Đỗ Phi Hùng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng

Nội dung hội nghị:

- Báo cáo tổng kết công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện trao đổi, thảo luận, chia sẻ bài học kinh nghiệm trong quá trình giải quyết, xử lý các tranh chấp, khiếu nại liên quan đến công tác quản lý, vận hành nhà chung cư; các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tranh chấp, khiếu nại tại chung cư; đề xuất, trao đổi hướng giải quyết giữa các quận, huyện với nhau.

- Các Sở chuyên ngành trao đổi, có ý kiến về chuyên môn liên quan đến công tác quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố.

- Sở Xây dựng tiếp thu, tổng hợp nội dung báo cáo và đề xuất, kiến nghị Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố giải pháp tháo gỡ (nếu có).

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/