Số lượt truy cập
22219362
Quản lý nhà công sở
Công văn số 20286/SXD-QLN&CS ngày 27/12/2017 của Sở Xây dựng về việc xử lý phần diện tích sử dụng chung tại căn nhà số 51/23 đường Lê Quang Sung, Quận 6 (2/1/2018 08:26)

Công văn số 20286/SXD-QLN&CS ngày 27/12/2017 của Sở Xây dựng về việc xử lý phần diện tích sử dụng chung tại căn nhà số 51/23 đường Lê Quang Sung, Quận 6:

Sở Xây dựng nhận được Đơn ghi ngày 26/11/2017 của bà Dương Thị Bảy đề nghị xem xét, ngăn ngừa việc làm sai quy định pháp luật của Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6 và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 2 Quận 6 trong việc khảo sát giải quyết phần diện tích sử dụng chung tại căn nhà số 51/23 đường Lê Quang Sung, Quận 6.

Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

Về xử lý đơn của bà Dương Thị Bảy phản ánh việc bà Trương Thị Thu Vân tự làm phòng ở phần diện tích sử dụng chung để kinh doanh với sự hỗ trợ của cán bộ nhà đất, Ủy ban nhân dân Phường 2 Quận 6 và đề nghị ngăn chặn việc hợp thức sử dụng phần diện tích sử dụng chung này, Sở Xây dựng đã có Công văn số 13929/SXD-QLN&CS ngày 12/9/2017, chuyển đơn đến Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6 để kiểm tra, xem xét giải quyết theo quy định.

Nay, bà Dương Thị Bảy có đơn đề nghị xem xét, ngăn ngừa việc làm sai quy định pháp luật của Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6 và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 2 Quận 6 trong việc khảo sát giải quyết phần diện tích sử dụng chung tại căn nhà số 51/23 đường Lê Quang Sung, Quận 6.

Sở Xây dựng chuyển Đơn của bà Dương Thị Bảy nêu trên đến Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Quận 6 và Ủy ban nhân dân Phường 2 Quận 6 để kiểm tra, xem xét giải quyết. Đồng thời, báo cáo Sở Xây dựng kết quả giải quyết để Sở Xây dựng trả lời đơn theo quy định./.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/