Số lượt truy cập
21234138
Quản lý nhà công sở
Thông tin Dự án Khu Nhà ở xã hội Hưng Phát tại địa chỉ số 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh (14/11/2018 10:09)

Công ty TNHH 276 Ngọc Long, là chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, đối với Dự án Khu Nhà ở xã hội Hưng Phát tại địa chỉ số 2225 Phạm Thế Hiển, Phường 6, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, quy định về trình tự, thủ tục mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội: “Trước khi thực hiện việc bán, cho thuê, cho thuê mua, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản về tổng số căn hộ sẽ bán, cho thuê, cho thuê mua và thời điểm bắt đầu bán, cho thuê, cho thuê mua để Sở Xây dựng biết và kiểm tra. Công bố công khai tại Cổng Thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại địa phương nơi có dự án trong thời gian tối thiểu là 30 ngày làm việc kể từ thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua nhà ở tại dự án;”, ngày 24/10/2018, Công ty TNHH 276 Ngọc Long có văn bản số 71/CV-276NL về việc báo cáo trước khi thực hiện việc bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội tại Dự án Khu Nhà ở xã hội Hưng Phát, qua đó công bố thông tin Dự án Khu Nhà ở xã hội Hưng Phát như sau:

- Tổng số căn hộ sẽ bán:

+ Căn hộ Thương mại: 174 căn hộ

+ Căn hội Nhà ở xã hội: 792 căn hộ

- Thời điểm bắt đầu bán: 31/10/2018.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/