Số lượt truy cập
21015726
Tài liệu tuyên truyền
Tài liệu tuyên truyền về chế định thừa phát lại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (22/6/2016 11:05)

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/