Số lượt truy cập
22190196
Thanh tra xây dựng
Công khai tổ chức vi phạm hành chính (4/10/2018 13:03)

 - Tên tổ chức: Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Bình; hành vi vi phạm: 19 hành vi; hình thức và biện pháp khắc phục hậu quả (theo Quyết định số 2753/QĐ-XPVPHC ngày 03/7/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở đối với Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Tân Bình).

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Công nghệ Việt Nam; hành vi vi phạm: 07 hành vi; hình thức và biện pháp khắc phục hậu quả (theo Quyết định số 3529/QĐ-XPVPHC ngày 21/8/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Công nghệ Việt Nam).

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/