Số lượt truy cập
22156465
Thanh tra xây dựng
Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố (4/5/2016 14:29)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Xây dựng tham mưu sơ kết tình hình thực hiện Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 09/01/2016 về kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, ngân sách Thành phố và chương trình công tác của Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2016), Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị Sơ kết, cụ thể như sau:

Thời gian: Lúc 08 giờ 00, thứ Sáu, ngày 13/5/2016

Địa điểm: Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung: Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; Trao đổi, nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, chỉ rõ những mặt hạn chế còn tồn tại, phân tích nguyên nhân, làm rõ cơ sở nhằm đề xuất các giải pháp.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/