Số lượt truy cập
22156725
Thanh tra xây dựng
Lễ công bố trang phục mới của lực lượng Thanh tra xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (10/8/2016 15:14)

Ngày 8/8/2016, Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ công bố trang phục mới của lực lượng Thanh tra xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Thời gian: Lúc 09 giờ 00, thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2016

- Địa điểm: Hội trường Sở Xây dựng, số 60 đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Dự kiến các đại biểu tham dự từ các cơ quan, ban, ngành: Cục Công tác phía Nam - Bộ Xây dựng; Đại diện Lãnh đạo các Sở, ban, ngành Thành phố; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện; Tổng Công ty Cấp nước Thành phố, Tổng Công ty Điện lực Sài Gòn; Các cơ quan báo chí; Ban Giám đốc Sở Xây dựng, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Xây dựng, Lãnh đạo Thanh tra Sở và công chức, Thanh tra viên, nhân viên cơ quan Thanh tra Sở; Lãnh đạo và công chức, Thanh tra viên, nhân viên các Đội Thanh tra địa bàn.

- Chương trình Lễ công bố gồm các nội dung chính sau:

+ Họp báo, thông cáo đến các cơ quan báo, đài mục đích của Lễ công bố, tuyên bố thống nhất việc sử dụng trang phục mới của lực lượng Thanh tra xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2016;

+ Văn nghệ chào mừng, Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, Thông qua Chương trình Lễ công bố;

+ Công bố trang phục mới của lực lượng Thanh tra xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh theo từng chức danh cụ thể;

+ Thanh tra viên tiêu biểu, đại diện lực lượng Thanh tra xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu;

+ Đ/c Trần Trọng Tuấn - Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu chỉ đạo.

 

Kể từ ngày 15/8/2016, lực lượng Thanh tra xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sử dụng trang phục (quần áo, thắt lưng da, giày da, bít tất, cà vạt, sao mũ, cành tùng, cúc, cấp hiệu, cầu vai, cấp hàm) theo quy cách, chất liệu, màu sắc, kiểu dáng quy định tại hông tư số 02/2015/TT-TTCP ngày 16/3/2015 của Thanh tra Chính phủ quy định về trang phục của cán bộ, thanh tra viên, công chức, viên chức thuộc các cơ quan thanh tra nhà nước./.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/