Số lượt truy cập
22156416
Thanh tra xây dựng
Kết quả thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 (25/9/2017 13:32)

1. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Qua giải quyết hồ sơ thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và thẩm định thiết kế dự toán, đã tiết giảm hơn 867,26 tỷ đồng so với chủ đầu tư đề xuất theo quy định.

 

 

2. Công tác phòng, chống tham nhũng

 

 

 

 

- Thanh tra hành chính: 03 đoàn, trong đó: 02 Đoàn đang thanh tra trực tiếp tại đơn vị; 01 Đoàn đang lập thủ tục thành lập đoàn.

- Thanh tra chuyên ngành: Đã thành lập 06 đoàn; trong đó, đã ban hành Kết luận thanh tra 02 Đoàn; Đã có Báo cáo kết quả thanh tra 02 đoàn; Đang thanh tra trực tiếp tại đơn vị: 01 đoàn; Đang lập thủ tục thành lập đoàn 01 Đoàn.

 

 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/