Số lượt truy cập
22156851
Thanh tra xây dựng
Kết quả thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổ chức thực hiện Quyết định đã có hiệu lực pháp luật 9 tháng đầu năm 2017 (23/9/2017 13:59)

- Công tác tiếp công dân: Đã tổ chức tiếp 366 lượt công dân, trong đó, lãnh đạo Sở tiếp 59 lượt/366 lượt buổi tiếp công dân theo Lịch làm việc hàng tuần; cán bộ tiếp 307 lượt công dân.

- Công tác giải quyết khiếu nại: Tiếp nhận 79 hồ sơ; đã giải quyết 47 hồ sơ; đang giải quyết 32 hồ sơ.

- Công tác giải quyết tố cáo: Tiếp nhận 07 hồ sơ; đã giải quyết 05 hồ sơ; đang xác minh 02 hồ sơ theo quy định.

- Tình hình tổ chức thực hiện Quyết định đã có hiệu lực pháp luật: Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 1.117 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với số tiền là 12.300.944.000 đồng; nâng tổng số Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đang theo dõi từ năm 2013 đến nay là 5.513 Quyết định, trong đó, đã tổ chức thực hiện 2.508 Quyết định, chuyển sang tháng sau tiếp tục tổ chức thực hiện 3.005 Quyết định.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/