Số lượt truy cập
21390245
Thanh tra xây dựng
Thành phố hồ Chí Minh thực hiện Nghị Định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng (27/1/2014 11:05)

Th.S Lý Thanh Long - Chánh Thanh tra Sở Xây dựng

Thực hiện Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng, ngày 11/5/2013, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành Quyết định số 2391/QĐ-UBND phê duyệt Đề án số 3149/ĐA-SXD-TT ngày 9/5/2013 của Sở Xây dựng về kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng đã kiện toàn 24 Đội Thanh tra địa bàn đặt tại 24 quận-huyện trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng. Sở Xây dựng đã thống nhất quản lý từ nhân sự đến công tác chỉ đạo, giải quyết và quản lý trật tự xây dựng trên toàn địa bàn thành phố.

Thực hiện Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành xây dựng, theo đó, lực lượng Thanh tra Xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn, thống nhất đầu mối quản lý và tập trung về Sở Xây dựng. Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện tuần tra kiểm tra 7.643 lượt đối với công trình xây dựng; số công trình vi phạm xây dựng không phép, sai phép đã giảm 6,7% so với năm 2012.

Trước khi Nghị định số 26/2013/NĐ-CP có hiệu lực (số liệu vi phạm tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 14 tháng 5 năm 2013).

Trong giai đoạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến ngày 14 tháng 5 năm 2013 vi phạm xây dựng sai phép chiếm tỷ lệ 25%; vi phạm xây dựng không phép: chiếm tỷ lệ 75%.

Sau khi Nghị định số 26/2013/NĐ-CP có hiệu lực (số liệu vi phạm được tính từ ngày 15 tháng 5 năm 2013 đến ngày 25 tháng 10 năm 2013).

Vi phạm xây dựng sai phép chiếm tỷ lệ 22,1%; vi phạm xây dựng không phép chiếm tỷ lệ 77,9%.

Trước tình hình vi phạm trật tự xây dựng gia tăng đột biến trong giai đoạn giao thời thực hiện Nghị định số 26/2013/NĐ-CP xảy ra từ ngày 15/5 đến 15/7/2013, Sở Xây dựng đã tổ chức chiến dịch ra quân xử lý nghiêm các căn nhà xây dựng trái phép chủ yếu tập trung ở một số quận huyện ngoại thành; huy động lực lượng 60 cán bộ thanh tra xây dựng của 23 Đội Thanh tra địa bàn thuộc Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý các công trình không phép, sai phép trên địa bàn 03 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B và xã Bình Hưng thuộc huyện Bình Chánh. Hàng trăm lượt cán bộ thanh tra địa bàn tham gia cưỡng chế các công trình vi phạm tại các điểm nóng. Số vụ vi phạm trật tự xây dựng trong tháng 8/2013 giảm 37,5% so với tháng 7/2013, tháng 9/2013 giảm hơn 40% so với tháng 8/2013. Hiện nay, Thanh tra Sở đã quản lý tình hình trật tự xây dựng dần đi vào ổn định.

Với mục đích xử lý kịp thời đối với trường hợp vi phạm, đạt hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động xây dựng; đồng thời, răn đe đối với những địa bàn khác, Sở Xây dựng đã triển khai 08 đoàn kiểm tra công tác quản lý trật tự đô thị theo Nghị định 180/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính Phủ tại địa bàn xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B huyện Bình Chánh, ấp Doi phường 15 quận Gò Vấp, phường Tăng Nhơn Phú A quận 9, phường Tân Thuận Đông quận 7, phường Linh Trung quận Thủ Đức, phường Hiệp Thành quận 12, xã Bình Hưng huyện Bình Chánh.

Đồng thời, Sở Xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố thành lập Tổ công tác đặc biệt theo Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2013 để giải quyết cưỡng chế tháo dỡ  đối với 681 trường hợp vi phạm tại huyện Bình Chánh; và tham gia cưỡng chế xây dựng không phép tại khu vực ấp Doi, phường 15, quận Gò Vấp.

Về công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, Sở Xây dựng đã tổ chức các lớp tập huấn về nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, với sự tham gia 350 người là cán bộ phụ trách xây dựng tại các địa bàn phường xã, thị trấn, Thanh tra địa bàn và cán bộ công chức phòng Quản lý đô thị tại các quận huyện trong 02 ngày 29 và 30 tháng 5 năm 2013. Đồng thời, Sở Xây dựng tổ chức 02 lớp tập huấn dành cho 322 Chủ tịch/Phó Chủ tịch phường-xã, thị trấn vào 02 ngày 19 và 20 tháng 6 năm 2013 với số lượng tham gia hơn 300 người.

Về công tác tuyên truyền pháp luật, Sở Xây dựng đã chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân quận 9 tổ chức ngày hội tư vấn pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, lĩnh vực quản lý đất đai và xử lý vi phạm hành chính trong xây dựng nhằm giúp người dân nâng cao kiến thức pháp luật và áp dụng vào thực tiễn công việc liên quan đến lĩnh vực xây dựng.

Trước ngày Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ có hiệu lực, Sở Xây dựng đã ban hành Quyết định số 3272/QĐ-SXD-TT ngày 30/12/2008 ban hành Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Xây dựng thành phố và Thanh tra Xây dựng quận – huyện, Thanh tra Xây dựng phường – xã – thị trấn trong việc kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Sự ra đời và hoạt động của lực lượng Thanh tra Xây dựng quận - huyện, phường - xã, thị trấn kết hợp với lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng đã tạo thành một hệ thống Thanh tra xây dựng chuyên ngành xuyên suốt từ thành phố đến tận cơ sở. Thanh tra Sở Xây dựng thực hiện chức năng kiểm tra, xử lý các công trình, dự án lớn, các vụ việc phức tạp do Ủy ban nhân dân thành phố giao; đồng thời, có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng Thanh tra Xây dựng quận – huyện, phường - xã, thị trấn, kịp thời phối hợp với lực lượng này khi có yêu cầu. Nhờ đó, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố đã có những chuyển biến tích cực, số vụ vi phạm không phép, sai phép và buộc tháo dỡ giảm đáng kể, góp phần giảm thiệt hại về tiền của, công sức, thời gian cho người dân và Nhà nước, giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Nhằm đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng được chuyên môn hóa, xuyên suốt và thống nhất. Chuẩn bị cho sự thay đổi về cơ cấu tổ chức của Thanh tra ây dựng (ngày 15/5/2013 - Nghị định số 26/2013/NĐ-CP có hiệu lực), Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 3281/SXD-TT ngày 14 tháng 5 năm 2013 gửi Ủy ban nhân dân quận-huyện về công tác phối hợp giữa Thanh tra Sở Xây dựng với Ủy ban nhân dân quận-huyện, Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh, được xem như quy chế phối hợp tạm thời trong khi chờ Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

Từ khi kiện toàn lực lượng Thanh tra Xây dựng theo Nghị định số 26/2013/NĐ-CP của Chính phủ, lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng đã thể hiện rõ tính chuyên nghiệp cao, có tính tổ chức thống nhất, nên bước đầu đã kiểm soát tương đối tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn. Việc tổ chức lại Thanh tra xây dựng nhằm làm cho lực lượng này hoạt động hiệu quả hơn, quản lý chặt chẽ hơn, hạn chế hiện tượng nhũng nhiễu và tiêu cực.

Sự ra đời và hoạt động thống nhất của lực lượng Thanh tra Sở Xây dựng đã tạo thành một hệ thống Thanh tra xây dựng chuyên ngành xuyên suốt. Nhờ đó, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố đi vào ổn định, số vụ vi phạm không phép, sai phép buộc tháo dỡ sau khi tăng đột biến giai đoạn giao thời đã bị xử lý nay dần ổn định đi vào nề nếp, giảm đáng kể, góp phần giảm thiệt hại về tiền của, công sức, thời gian cho người dân và Nhà nước, giữ gìn trật tự kỷ cương xã hội, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Trên cơ sở chỉ đạo sâu sát chặt chẽ, kịp thời của Ủy ban nhân dân thành phố, Lãnh đạo Sở Xây dựng cùng với sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ các bộ công chức thanh tra xây dựng đã cố gắng thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời các công trình vi phạm, hướng dẫn người dân lập thủ tục xin phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng đẫn đến kéo giảm số trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực hoạt động xây dựng, giảm thiểu sự lãnh phí ngân sách nhà nước, tài sản của nhân dân và tình mạng, sức khỏe của người lao động. Việc nghiêm túc xử lý vi phạm đã làm ý thức tuân thủ pháp luật của người dân ngày càng nâng cao, việc chấp hành và xin phép xây dựng tăng thêm đáng kể. Người dân ngoài việc hoàn thiện thủ tục xin phép xây dựng và xây dựng đúng phép còn chủ động thông báo đến cơ quan có thẩm quyền đối với những vi phạm xảy ra tại nơi ở, giúp cơ quan chức năng kịp thời ngăn chặn, xử lý dứt điểm vi phạm.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được, từ sau ngày 15/5/2013 (ngày Nghị định số 26/2013/NĐ-CP có hiệu lực), tình hình vi phạm trật tự xây dựng có chiều hướng gia tăng do nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan gây ra, trong đó có một phần yêu tố do thay đổi cơ cấu tổ chức của lực lượng Thanh tra Xây dựng.

Trong thời gian qua, công tác quản lý trật tự xây dựng một số nơi giữa Ủy ban nhân dân các quận, huyện; xã, phường với Thanh tra Sở Xây dựng có hiện tượng chồng chéo, chưa xác định rõ trách nhiệm, công tác quản lý trật tự xây dựng dễ bị buông lỏng. Việc thay đổi cơ cấu tổ chức của lực lượng Thanh tra Xây dựng đã hạn chế tính chủ động phát hiện, kiểm tra xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trật tự xây dựng; thiếu sự giám sát chặt chẽ của cấp chính quyền cấp cơ sở (trong đó có cả hệ thống chính trị: cấp ủy, mặt trận tổ quốc, đoàn thể…) từ đó dẫn đến việc chỉ đạo không sâu sát, kịp thời phát hiện các vi phạm, ngăn chặn và xử lý ngay từ đầu; giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Trong quá trình kiện toàn tổ chức, hoạt động Thanh tra Sở Xây dựng theo Nghị định 26/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ, bộ máy Sở Xây dựng có phần thay đổi (nhân sự, trang thiết bị cơ sở vật chất, nơi làm việc, kinh phí hoạt động…), khó khăn trong công tác quản lý, phối hợp, xử lý các công trình vi phạm do địa bàn thành phố quá rộng lớn, tốc độ phát triển đô thị khá nhanh, mỗi năm lượng dân nhập cư vào thành phố đều tăng và tình hình vi phạm trật tự xây dựng ngày càng tinh vi, phức tạp.

Sau khi thực hiện Nghị định 26/2013/NĐ-CP về kiện toàn cơ cấu tổ chức nhân sự ngành thanh tra xây dựng, trong thời gian 04 tháng (từ ngày 15 tháng 5 năm 2013 đến ngày 05 tháng 9 năm 2013), tình hình vi phạm tăng lên chủ yếu là sự gia tăng các trường hợp xây dựng không phép do những nguyên nhân chính như sau:

- Do lực lượng Thanh tra Xây dựng phường, xã, quận, huyện được sắp xếp lại, một số cán bộ công chức sẽ về Thanh tra Sở Xây dựng, số cán bộ công chức còn lại sẽ được bố trí vào Đội Quản lý trật tự đô thị nên nảy sinh tâm lý không ổn định trong quá trình công tác. Từ tâm lý đó, trong thời gian giao thời chuyển đổi, kiện toàn Thanh tra Xây dựng, một số cán bộ công chức của Thanh tra Xây dựng phường, xã, quận, huyện đã buông lỏng quản lý địa bàn, giảm ý thức trách nhiệm trong quá trình công tác. Sự phối hợp giữa Thanh tra Xây dựng với Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã trong thời điểm này có sự thay đổi và không chặt chẽ như trước do chưa có quy định trách nhiệm cụ thể trong công tác quản lý trật tự xây dựng gây ra chồng chéo trong quản lý và chưa có quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Cán bộ địa chính phường xã là người lập biên bản vi phạm hành chính và ngừng thi công, lập hồ sơ vi phạm trình chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc phối hợp Đội Thanh tra xây dựng địa bàn lập hồ sơ xử lý vi phạm và chuyển cho cơ quan thẩm quyền xử lý theo đúng quy định. Do làm thay nhiệm vụ Thanh tra xây dựng trước đây nên thời gian đầu, nhiều cán bộ địa chính gặp nhiều lúng túng và chuyên môn nghiệp vụ xử lý công việc còn chậm, lực lượng rất ít nên không theo dõi sát địa bàn.

- Công tác lập và phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 trên địa bàn quá chậm, không đáp ứng được nhu cầu về quyền lợi của người dân đối với công tác cấp giấy phép xây dựng.

- Tình trạng xây dựng không phép, sai phép tăng do ý thức chấp hành người dân chưa cao, vẫn còn quan niệm xây dựng xong mới hợp thức hóa; một số trường hợp do điều kiện kinh tế khó khăn hoặc thiếu am hiểu pháp luật nên không thực hiện đầy đủ thụ tục tách thửa, chuyền quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, lập thủ tục xin phép xây dựng… theo quy định. Người dân cố tình lén lúc xây dựng vào những ngày nghỉ và ban đêm, lẩn tránh khi kiểm tra... gây khó khăn cho việc lập biên bản, ban hành và tổ chức các quyết định xử phạt.

- Công tác chỉ đạo quản lý trật tự xây dựng của một số Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện thiếu nghiêm túc, thiếu kiểm tra, đôn đốc cán bộ quản lý xây dựng thực hiện tuần tra và xử lý các công trình xây dựng không phép sai phép; không xử lý nghiêm cán bộ quản lý xây dựng để xảy ra tình trạng xây dựng nhà không phép, sai phép và buông lỏng quản lý địa bàn nên dẫn đến cán bộ quản lý xây dựng có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho chủ đầu tư và đầu nậu xây dựng nhà không phép tràn lan trên địa bàn.

- Chính quyền địa phương không xử nghiêm đối với những căn nhà xây dựng không phép theo đúng Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể một số căn nhà xây dựng không phép, sai phép được pháp hiện, lập hồ sơ xử lý vi phạm và ban hành quyết định cưỡng chế nhưng không thực hiện cưỡng chế tháo dỡ theo đúng quy định, nên không đủ sức răn đe đối với các công trình vi phạm, tạo tiền lệ cho người dân ỷ lại chính quyền chỉ lập biên bản và không cưỡng chế tháo dỡ.

- Chưa huy động được hệ thống chính trị tại địa phương cùng tham gia và giám sát tình hình xây dựng tại địa phương.

- Hầu hết căn nhà xây dựng không phép trên địa bàn hiện nay đều được cung cấp điện, nước đầy đủ, nên đây là một trong những hành vi đã tiếp tay cho đầu nậu và chủ đầu tư xây dựng nhà không phép. Tổng công ty Điện lực Sài gòn và Tổng Công ty cấp nước Sài Gòn không chấp hành quyết định của chính quyền địa phương yêu cầu ngừng cung cấp điện, nước đối với các căn nhà xây dựng không phép, sai phép.   

- Hầu hết các căn nhà xây dựng không phép đều được cấp số nhà và được giải quyết cho đăng ký tạm trú hoặc thường trú tại nơi vi phạm và có một số trường hợp được kinh doanh, buôn bán tại công trình vi phạm, vì vậy đây là một trong những hành vi tạo điều kiện cho việc xây dựng không phép xảy ra trên địa bàn.

Với vị thế thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, có diện tích tự nhiên lớn, tốc độ phát triển đô thị khá nhanh, khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý trật tự xây dựng, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để xảy ra vi phạm xây dựng, cần thiết phải ban hành văn bản pháp lý điều chỉnh mối quan hệ phối hợp trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên toàn thành phố. Sở Xây dựng đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên đại bàn thành phố Hồ Chí Minh. Quy chế phối hợp đảm bảo công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố có sự chung tay góp sức của các ngành, các cấp, cần cả hệ thống chính trị của địa phương (Chính quyền – Mặt trận – các Đoàn thể) vào cuộc và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo bằng các Nghị Quyết, chương trình, kế hoạch hành động cụ thể. Khi thực hiện các biện pháp xử lý, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thực hiện các Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả (cưỡng chế tháo dỡ công trình vi phạm) sẽ dễ dàng có sự tham gia phối hợp của các ngành, các cấp như công an, y tế, hội phụ nữ, phòng cháy chữa cháy…do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện điều động. Quy chế đã xác định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về xây dựng nên Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã sẽ nâng cao tính chủ động, tính chuyên môn và trách nhiệm của chính quyền cấp cơ sở đồng thời kết hợp chặt chẽ với vai trò quản lý ngành của cấp thành phố.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/