Số lượt truy cập
22190430
Thanh tra xây dựng
Triển khai quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng với quận ủy, huyện ủy trong công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội … đối với các Đội Thanh tra xây dựng địa bàn trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố (24/4/2014 14:21)

Với mục đích nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại Đội Thanh tra xây dựng địa bàn trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng thành phố, bảo đảm vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành xây dựng, góp phần tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu tiêu cực trong thực thi chức trách, nhiệm vụ và vi phạm pháp luật về xây dựng, xây dựng chi bộ và các đoàn thể chính trị-xã hội trong sạch, vững mạnh.

Xác định rõ trách nhiệm phối hợp của Sở Xây dựng, của quận ủy, huyện ủy mà trực tiếp là Ban Giám đốc Sở Xây dựng và ban thường vụ quận ủy, huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo các Đội Thanh tra xây dựng địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; trong công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát tổ chức, hoạt động đối với các Đội Thanh tra xây dựng địa bàn.

Ngày 3/4/2014 Ban Tổ chức Thành ủy phối hợp cùng Sở Xây dựng  tổ chức Hội nghị triển khai quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng với quận ủy, huyện ủy trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội, công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát tổ chức, hoạt động đối với các Đội Thanh tra xây dựng địa bàn trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng thành phố theo Quyết định số 2613-QĐ/TU ngày 10/01/2014 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội nghị có sự tham dự của đại diện Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, Thanh tra Thành phố, Thường trực Ủy ban nhân dân quận-huyện, Thường trực quận, huyện ủy, Ban Tổ chức quận, huyện ủy, cấp ủy, lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể của Đội Thanh tra địa bàn 24 quận, huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở.

Sau khi Ban Tổ chức Thành ủy triển khai nội dung quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng với quận ủy, huyện ủy trong công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội, công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát tổ chức, hoạt động đối với các đội thanh tra xây dựng địa bàn trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố, đại biểu tham dự hội nghị cũng đã có các ý kiến trao đổi xoay quanh việc triển khai quy chế liên quan đến quá trình triển khai nhiệm vụ như việc thành lập tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên, công tác bồi dưỡng đào tạo các bộ, công tác thi đua khen thưởng... tại các đội.

Phát biểu trao đổi tại hội nghị, đồng chí Trần Trọng Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng đã báo cáo những khó khăn bước đầu về công tác tổ chức nhân sự, sắp xếp bộ máy, quá trình tiếp nhận tổ chức lực lượng thanh tra quận, huyện thực hiện Nghị định 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ. Việc Thành ủy ban hành quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng với quận ủy, huyện ủy trong công tác xây dựng Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội, công tác cán bộ và kiểm tra, giám sát tổ chức, hoạt động đối với các đội thanh tra xây dựng địa bàn trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng Thành phố là việc làm đúng thời điểm để xác định rõ trách nhiệm của Sở Xây dựng, quận ủy, huyện ủy, tạo điều kiện thuận lợi cho sự lãnh đạo xuyên suốt của cấp ủy, lãnh đạo đội thanh tra địa bàn quận-huyện trong việc thực hiện nhiệm vụ, góp phần ổn định trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, giữ vững kỷ cương pháp luật, ổn định lòng dân, giữ được cán bộ. Ông nhấn mạnh đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng tại các Đội Thanh tra xây dựng địa bàn trong thực thi nhiệm vụ là hết sức quan trọng, phải không ngừng phấn đấu để đạt được các tiêu chí Chuyên nghiệp - Thống nhất và Trong sạch (với 375 đảng viên trên 998 thanh tra viên chiếm 37% lực lượng).

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đoàn Văn Mốt, Phó Ban Tổ chức Thành ủy đã hoan nghênh Sở Xây dựng trong công tác chủ động tổ chức kịp thời hội nghị triển khai quy chế; giao Sở Xây dựng phối hợp với các quận, huyện ủy xây dựng kế hoạch liên tịch triển khai quy chế phối hợp có hướng dẫn thực hiện cụ thể, rõ ràng cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của các Đội Thanh tra địa bàn quận, huyện.

 

THANH BÌNH

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/