Số lượt truy cập
22156392
Thanh tra xây dựng
Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố (24/4/2014 13:04)

Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa – khoa học công nghệ của cả nước có quy mô phát triển và tốc độ xây dựng rất nhanh, thu hút một lực lượng lớn người lao động từ các tỉnh, thành trong cả nước về làm việc, sinh sống và các nguồn đầu tư của các tổ chức trong và ngoài nước. Từ tình hình đó, dẫn đến nhu cầu về nhà ở, văn phòng rất cao; hàng loạt các dự án nhà ở, dự án phát triển cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị, khu nhà ở, văn phòng, khách sạn, trung tâm thương mại được triển khai xây dựng rộng khắp trên địa bàn thành phố.

Thời điểm trước khi Nghị định số 26/2013/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng có hiệu lực (ngày 15/5/2013), Thanh tra Sở Xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh được cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 144/2005/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về kiện toàn bộ máy Thanh tra Sở Xây dựng; Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND ngày 4 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về cho phép thành lập Đội Thanh tra Cơ động trực thuộc Thanh tra Sở Xây dựng; Quyết định số 754/QĐ-SXD-TCCB ngày 15 tháng 6 năm 2011 của Giám đốc Sở Xây dựng về ban hành Quy chế  tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng. Theo đó, lực lượng làm việc tại Thanh tra Sở là 60 biên chế. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở được quy định tại Điều 28 Luật Thanh tra; Điều 12 và Điều 17 Nghị định số 46/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ về tổ chức và họat động của Thanh tra Xây dựng; Thông tư Liên tịch số 10/2005/ TTLT/BXD-BNV ngày 22/6/2005 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ, cụ thể: Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo về nhà ở và xây dựng theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo; Thực hiện nhiệm vụ Thanh tra hành chính – thanh tra chuyên ngành quy định tại Luật Thanh tra và Nghị định số 46/2005/NĐ-CP ngày 06/4/2005 của Chính phủ; Thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện và xử lý nhanh các trường hợp vi phạm xây dựng theo Nghị định số 23/2009/NĐ-CP ngày 27/02/2009 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở; Kiểm tra các công trình theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố và Ban Giám đốc Sở, đồng thời tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh của nhân dân qua đường dây nóng, các phương tiện thông tin đại chúng; Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho Thanh tra xây dựng 24 quận, huyện, và Thanh tra xây dựng các phường, xã, thị trấn; Tham mưu cho Ban Giám đốc Sở trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng; Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao như kiểm tra xác minh theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở và Ủy ban nhân dân Thành phố đối với một số vụ việc cụ thể; Thực hiện các công việc hành chính, tổng hợp như: Văn thư, lưu trữ, tiếp dân, luân chuyển hồ sơ, tổng hợp, báo cáo hoạt động thanh tra, quản lý mạng thông tin.

Quản lý trật tự xây dựng tại địa phương do lực lượng Thanh tra Xây dựng quận – huyện, phường – xã – thị trấn chịu trách nhiệm và được thành lập theo Quyết định số 89/2007/QĐ-TTg ngày 18 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 133/2007/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố, trên cơ sở tổ chức lại đội quản lý trật tự đô thị quận - huyện và tổ quản lý trật tự đô thị phường - xã - thị trấn. Thanh tra xây dựng cấp quận là tổ chức Thanh tra trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp quận; có chức năng giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận thực hiện công tác thanh tra, các nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. Thanh tra xây dựng cấp quận chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp quận; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Sở Xây dựng. Thanh tra xây dựng cấp phường là tổ chức Thanh tra trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp phường; có chức năng giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp phường thực hiện công tác thanh tra, các nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. Thanh tra xây dựng cấp phường chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp phường; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra xây dựng cấp quận.

Lý Thanh Long

Chánh Thanh tra Sở Xây dựng

 

 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/