Số lượt truy cập
22190128
Thanh tra xây dựng
Kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng Quý I năm 2015 (18/6/2015 16:24)

- Trong quý I năm 2015, Thanh tra Sở đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã - thị trấn tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng, đồng thời thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra công trình xây dựng với 21.899 lượt;

CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG

- Trong quý I năm 2015, Thanh tra Sở đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã - thị trấn tiếp nhận và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng, đồng thời thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra công trình xây dựng với 21.899 lượt; Qua đó, phát hiện 698 trường hợp vi phạm/ 10.504 Giấy phép xây dựng được cấp (tính từ ngày 10 tháng 12 năm 2014 đến 09 tháng 3 năm 2015) và đã kiên quyết ngăn chặn, xử lý triệt để các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

- Nhìn chung, tình hình vi phạm trật tự xây dựng trong quý I năm 2015 tăng 20,1% so với quý IV năm 2014 là 558 trường hợp và tăng 66,3% so với cùng kỳ quý I năm 2014 là 235 trường hợp, nguyên nhân do số lượng Giấy phép xây dựng được cấp trong quý I năm 2015 là 10.504 Giấy phép tăng 95,6% so với cùng kỳ quý I năm 2014 là 453 Giấy phép.

 - Tuy nhiên, nếu tính tỷ lệ công trình vi phạm trật tự xây dựng trên Giấy phép xây dựng được cấp, thì tỷ lệ sai phạm trên địa bàn Thành phố trong quý I năm 2015 là 698/ 10.504 (chiếm tỷ lệ 6,64%) giảm 45,24% so với cùng kỳ quý I năm 2014 là 235/ 453 (chiếm tỷ lệ 51,88%).

 - Trong quý I năm 2015, Thanh tra Sở đã ban hành 386 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng theo Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ, với tổng số tiền 3.215.125.000 đồng (trong đó, trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành 02 Quyết định xử phạt với tổng số tiền 400.000.000 đồng).

 

CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO

- Tiếp công dân: đã tiếp 136 lượt công dân, trong đó 04 lượt lãnh đạo Sở tiếp đột xuất theo đề nghị của công dân.

- Xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo: Tổng số 56 hồ sơ (nhà 23; xây dựng 33), trong đó hồ sơ kỳ trước chuyển sang 16 (nhà 9, xây dựng 7); nhận mới 40 hồ sơ (nhà 14, xây dựng 26)  Kết quả đã giải quyết 32 hồ sơ (nhà: 09; xây dựng 23)

 

NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Về công tác thanh tra chuyên ngành

Hoàn thành công bố kết luận của các Đoàn Thanh tra đột xuất, theo kế hoạch thanh tra trong quý IV năm 2014. Tiếp tục triển khai các Đoàn Thanh tra theo Quyết định số 164/QĐ-SXD-TT ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Giám đốc Sở. Qua kết luận của các Đoàn, Thanh tra Sở đã kịp thời nhắc nhở và chấn chỉnh hoạt động của các đối tượng:

- Đối với các Chủ đầu tư lưu ý thực hiện đúng quy định của pháp luật về chất lượng thi công xây dựng công trình, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, nghiệm thu và quyết toán công trình.

- Đối với các hoạt động tư vấn, thi công xây dựng cần quan tâm đến năng lực hoạt động, năng lực hành nghề của tổ chức, cá nhân và công tác lưu trữ hồ sơ của các đơn vị.

- Chấn chỉnh việc huy động vốn và hoạt động kinh doanh bất động sản của chủ đầu tư và các sàn giao dịch bất động sản; hoạt động quản lý vận hành, bảo trì nhà chung cư.

Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo:

Sở Xây dựng đã quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng tốt hơn. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành, lưu trữ hồ sơ tranh chấp, khiếu nại, tố cáo được chú trọng đã làm tăng hiệu suất công tác tiếp công dân.

Lãnh đạo Sở quan tâm dành thời gian cho công tác tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công dân, xem xét thấu đáo, lựa chọn các biện pháp giải quyết chấm dứt được vụ việc khiếu nại kéo dài của công dân.

Giám đốc Sở Xây dựng đã giao Thanh tra Sở là đơn vị đầu mối tiếp xúc công dân để ghi nhận và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền của Sở. Đồng thời, bố trí một Phó Chánh Văn phòng Sở trực tiếp tiếp công dân để hướng dẫn, giải thích những nội dung mà công dân còn thắc mắc khiếu nại, xếp lịch để lãnh đạo Sở tiếp công dân định kỳ hàng tuần vào ngày thứ năm, trực tiếp theo dõi, đôn đốc, chuẩn bị các nội dung để việc tiếp công dân đạt kết quả cao nhất. Mặt khác, lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở cũng tiếp khi công dân có yêu cầu.

Đội ngũ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn từng bước được chuẩn hóa, việc tập huấn kỹ năng giao tiếp, xử lý đơn được thực hiện thường xuyên, việc trao đổi nghiệp vụ, trao đổi thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hồ sơ từng bước đáp ứng được yêu cầu thực tế.

Trong thời gian qua, chất lượng công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố về giải quyết khiếu nại được nâng lên, không có hồ sơ bị trả về do áp dụng chưa đúng pháp luật hoặc yêu cầu báo cáo bổ sung.

Tuy nhiên, việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, kiến nghị thuộc thẩm quyền nhiều ngành, nhiều cấp, việc cung cấp hồ sơ của các cơ quan có liên quan còn chậm trễ dẫn đến có vụ việc không giải quyết kịp thời, dứt điểm.

Các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực nhà đất còn thiếu, chưa thật rõ ràng, cụ thể, thường xuyên thay đổi nhiều khi có mâu thuẫn… dẫn đến quá trình áp dụng pháp luật chưa thống nhất, nhiều quan điểm giải quyết khác nhau; ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người đi khiếu nại, tố cáo cũng như của Nhà nước.

Việc tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo qua đường bưu điện gây không ít khó khăn cho cán bộ xử lý vì thông thường đơn không kèm tài liệu liên quan nên không có đủ cơ sở để xử lý.

Việc phát hiện, chỉ đạo xử lý kịp thời các cá nhân có hành vi kích động, lôi kéo người khác khiếu nại, tố cáo sai sự thật; lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để xuyên tạc, vu khống, gây rối trật tự công cộng, gây thiệt hại cho cơ quan, tố chức, cá nhân; xúc phạm nghiêm trọng người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa được các đơn vị chức năng chủ động phối hợp xử lý theo luật định.

Công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng

Vi phạm trật tự xây dựng quý I năm 2015 tăng so với quý IV năm 2014, qua số liệu tổng hợp cho thấy công trình xây dựng không phép (349/698 trường hợp chiếm 50%), công trình xây dựng sai phép (196/698 trường hợp chiếm 28,1%), công trình vi phạm khác (153/698 trường hợp chiếm 21,9%). Đa số các công trình vi phạm trật tự xây dựng là không phép thuộc trách nhiệm xử lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã. Tuy nhiên, Thanh tra Sở cũng phối hợp, triển khai, đôn đốc và xử lý theo Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

Qua đó, cần nhìn nhận công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn một số quận, huyện vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt tại một số quận, huyện ngoại thành và vùng ven có tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh nhưng các quy định, chính sách hiện nay còn nhiều bất cập chưa theo kịp diễn biến của tình hình thực tiễn, cụ thể:

- Công tác quy hoạch 1/2000, 1/500 trên toàn địa bàn thành phố chưa được hoàn chỉnh, chưa phủ kín địa bàn, còn nhiều quy hoạch “treo” không có khả năng thực hiện gây khó khăn cho người dân trong việc nắm rõ thông tin quy hoạch để thực hiện thủ tục hành chính được cấp giấy phép xây dựng; đồng thời nhu cầu về nhà ở, về xây dựng phục vụ kinh doanh sản xuất ngày càng tăng nhưng công tác quy hoạch về đất đai, xây dựng chưa đáp ứng kịp với nhu cầu chính đáng của người dân.

- Công tác chuyển mục đích sử dụng đất còn nhiều thủ tục rườm rà, khó thực hiện cho người dân.

- Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở vẫn còn hạn chế.

- Các văn bản quy phạm pháp luật chưa được chuẩn hóa, đồng bộ, chưa bám sát vào thực tiễn để tạo một hành lang pháp lý vững chắc trong công tác quản lý trật tự đô thị.

 

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan

Thanh tra Sở Xây dựng chấp hành nghiêm các quy định về dự toán, quyết toán và điều hành ngân sách, gắn với yêu cầu thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, tiếp tục thực hiện tiết kiệm chi phí sử dụng điện, nước, văn phòng phẩm và xăng dầu, tăng cường thực hiện cơ chế tự chủ, chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế, kinh phí hành chính tại Thanh tra Sở ở Khối cơ quan và 24 Đội Thanh tra địa bàn. Với chủ trương chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản, đảm bảo nguồn kinh phí nhà nước được sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả.

Thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp

Đối với công tác tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức liên quan đến lĩnh vực xây dựng cũng được đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ nhằm tránh bức xúc, gây khó khăn cho người dân và các đơn vị liên hệ công tác.Thành lập các Tổ tiếp dân tại 24 Đội Thanh tra địa bàn đáp ứng nhu cầu tiếp nhận và hướng dẫn chuyên môn, vướng mắc của người dân.

Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách

Thời gian qua, lãnh đạo Thanh tra Sở thường xuyên quan tâm, giáo dục cán bộ, công chức người lao động đối với việc phòng, chống tham nhũng, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực của cán bộ, công chức thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Đến nay, chưa có trường hợp nào vi phạm về trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng tại Thanh tra Sở.

Cải cách hành chính và đổi mới công nghệ quản lý

Tiếp tục tham gia góp ý văn bản quy phạm pháp luật, gồm: Quy chế Văn thư – Lưu trữ; Công tác cải cách hành chính; góp ý Chỉ thị về quản lý chất lượng công trình xây dựng; góp ý Quy chế quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội các dự án đầu tư khu đô thị và dự án nhà ở; góp ý Đề án tổng thể giải quyết tranh chấp đầu tư nước ngoài khi các cơ quan nhà nước tại Thành phố Hồ Chí Minh là một bên tranh chấp khi có yêu cầu, đề nghị. Thông qua các cuộc họp giao ban cụm, họp chuyên đề, lãnh đạo Thanh tra Sở tiếp tục kiểm tra và đôn đốc việc thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức nhằm ngăn ngừa dấu hiệu và hành vi tham nhũng.

Kết quả triển khai thực hiện các đoàn thanh tra, kiểm tra

Đoàn Kiểm tra việc quản lý, sử dụng Biên bản kiểm tra công trình, Biên bản vi phạm hành chính tại Thanh tra Sở. Đối tượng kiểm tra Đội Thanh tra địa bàn quận 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bình Tân, Bình Thạnh, Tân Bình, Gò Vấp .

Về kết quả phát hiện, xử lý tham nhũng

Sở Xây dựng đã thực hiện tốt các giải pháp nêu trên, vì vậy trong quý I năm 2015 chưa xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Tác giả: Lý Thanh Long, CHÁNH THANH TRA SỞ XÂY DỰNG

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/