Số lượt truy cập
22156400
Thanh tra xây dựng
Công tác kiểm tra công trình xây dựng và tổ chức thực hiện Quyết định đã có hiệu lực pháp luật (3/8/2015 08:36)

Công tác kiểm tra công trình xây dựng như sau: Tổ chức kiểm tra 39.414 lượt công trình xây dựng (so với cùng kỳ, tăng 19.936 lượt, tỷ lệ tăng 102,35%), đã phát hiện 1.495 vụ vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng

Trong 6 tháng đầu năm 2015, kết quả thực hiện như sau:

- Công tác kiểm tra công trình xây dựng như sau: Tổ chức kiểm tra 39.414 lượt công trình xây dựng (so với cùng kỳ, tăng 19.936 lượt, tỷ lệ tăng 102,35%), đã phát hiện 1.495 vụ vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng, so với cùng kỳ, tăng 563 vụ, tỷ lệ tăng 60,41%, trong đó: Không phép 793 vụ, chiếm tỷ lệ 53,04% (so với cùng kỳ, tăng 112 vụ, tỷ lệ tăng 16,44%); Sai phép 342 vụ, chiếm tỷ lệ 22,88% (so với cùng kỳ, tăng 135 vụ, tỷ lệ tăng 65,21%); vi phạm khác 360 vụ, chiếm tỷ lệ 24,08% (so với cùng kỳ, tăng 316 vụ, tỷ lệ tăng 718,18%). Đã ban hành ban hành 712 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng, với tổng số tiền phạt là 5,2 tỷ đồng.

- Tình hình tổ chức thực hiện Quyết định đã có hiệu lực pháp luật: Trong 6 tháng đầu năm, nhận mới 712 Quyết định, nâng tổng số Quyết định phải thực hiện là 1.164 Quyết định, trong đó: Đã chấp hành đóng phạt 293 Quyết định; chưa chấp hành đóng phạt là 419 Quyết định. Kết quả đã tổ chức thực hiện xong 143 Quyết định, ban hành 85 Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính. Chuyển sang 6 tháng cuối năm, tiếp tục tổ chức thực hiện 1.021 Quyết định.

Kết quả thực hiện trong tháng 7 năm 2015:

- Công tác kiểm tra công trình xây dựng: Tổ chức kiểm tra 11.065 lượt kiểm tra công trình xây dựng (so với tháng trước, tăng 7743 lượt, tỷ lệ tăng 42,9%), đã phát hiện 311 vụ vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng, trong đó: Không phép: 154 vụ, chiếm tỷ lệ 49,5%; Sai phép: 92 vụ, chiếm tỷ lệ 29,6%; Vi phạm khác: 65 vụ, chiếm tỷ lệ 20,9%. Ban hành 175 quyết định xử phạt, với tổng số tiền phạt 1,4 tỷ đồng.

 

- Tình hình tổ chức thực hiện Quyết định đã có hiệu lực pháp luật: Tổng số Quyết định phải thực hiện là 858 Quyết định, trong đó: Đã chấp hành đóng phạt 315 Quyết định; chưa chấp hành đóng phạt là 405 Quyết định. Kết quả đã tổ chức thực hiện xong 483 Quyết định, ban hành 401 Quyết định cưỡng chế thi hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/