Số lượt truy cập
22156420
Thanh tra xây dựng
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (3/8/2015 09:53)

Trong 6 tháng đầu năm 2015, kết quả thực hiện như sau: - Công tác tiếp công dân: Đã tổ chức tiếp 198 lượt công dân, giảm 14 lượt so với cùng kỳ, tỷ lệ giảm 6,6%, trong đó, lãnh đạo Sở tiếp 31 lượt, tiếp theo Thư mời 14 lượt

Trong 6 tháng đầu năm 2015, kết quả thực hiện như sau:

- Công tác tiếp công dân: Đã tổ chức tiếp 198 lượt công dân, giảm 14 lượt so với cùng kỳ, tỷ lệ giảm 6,6%, trong đó, lãnh đạo Sở tiếp 31 lượt, tiếp theo Thư mời 14 lượt (trong đó, có 11 lượt mời đượng sự giải quyết hồ sơ liên quan đến lĩnh vực khiếu nại, tố cáo). Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thành ủy về tăng cường lãnh đạo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và văn bản quy phạm pháp luật về công tác tiếp công dân”.

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

+ Công tác giải quyết khiếu nại: Đã tiếp nhận 53 đơn, nâng tổng số đơn phải giải quyết là 56, trong đó: 48 đơn thuộc thẩm quyền, trách nhiệm tham mưu của Sở; 08 đơn không thuộc thẩm quyền đã chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định. Kết quả đã giải quyết 38 đơn, trong đó, đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết 22 vụ khiếu nại, chuyển sang 06 tháng cuối năm tiếp tục giải quyết 10 đơn.

+ Công tác giải quyết tố cáo: Đã nhận 04 đơn, trong đó, có 03 đơn không đủ điều kiện thụ lý theo quy định. Hiện đang giải quyết 01 đơn.

Kết quả thực hiện trong tháng 7 năm 2015:

- Công tác tiếp công dân: Đã tổ chức tiếp 33 lượt công dân (so với tháng trước, tăng 25 lượt, tỷ lệ tăng 32%), trong đó, lãnh đạo Sở tiếp 02 lượt, tiếp theo Thư mời 01 lượt. Kết quả xử lý đơn thư: tiếp nhận 96 đơn, chuyển 16 đơn, lưu 06 đơn, thụ lý 13 đơn, chuyển Ủy ban nhân dân quận (huyện) giải quyết 8 đơn. Đã trình Ủy ban nhân dân Thành phố về giải quyết đơn của ông Nguyễn Thái Học, đại diện các hộ dân chung cư thuộc dự án 584 Lilama SHB Building, số 384 Trịnh Đình Trọng, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú theo ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 10922/VP-ĐTMT ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

+ Công tác giải quyết khiếu nại: Đã tiếp nhận 59 đơn, nâng tổng số đơn phải giải quyết là 69, trong đó: 69 đơn thuộc thẩm quyền, trách nhiệm tham mưu của Sở. Kết quả đã giải quyết 34 đơn, trong đó, đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân Thành phố giải quyết 03 đơn khiếu nại về nhà. Hiện đang giải quyết 25 đơn khiếu nại (trong đó 09 đơn khiếu nại về nhà, 16 đơn khiếu nại về xây dựng).

+ Công tác giải quyết tố cáo: Hiện đang giải quyết 01 đơn.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/