CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
TIN MỚI NHẤT

Giảm 50% lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND TP

Xem tiếp

Triển khai thực hiện nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính sau kiểm tra

Xem tiếp

Kế hoạch triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Xem tiếp

Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Xem tiếp

Đính chính Báo cáo số 11565/BC-SXD-VP ngày 25/9/2018 về kiểm soát thủ tục hành chính quý 3/2018 và tình hình thực hiện Thư xin lỗi theo Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND TP

Xem tiếp

Triển khai các giải pháp nâng cao chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính

Xem tiếp

Sở Xây dựng: Triển khai phát động đợt thi đua cao điểm về cải cách hành chính

Xem tiếp

Thực hiện Kế hoạch số 4416/KH-UBND ngày 28/9/2018 của UBND Thành phố triển khai đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, UBND quận, huyện năm 2018

Xem tiếp

Quyết định số 4541/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND TP.HCM ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn TP

Xem tiếp

Công bố kiến trúc chính quyền điện tử Thành phố Hồ Chí Minh

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Báo cáo số 11565/BC-SXD-VP ngày 25/9/2018 của Sở Xây dựng về kiểm soát thủ tục hành chính quý 3 năm 2018 của Sở Xây dựng và tình hình thực hiện Thư xin lỗi theo Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND Thành phố  
Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2018  
Báo cáo tổng kết thực hiện thí điểm cơ chế một cửa liên thông điện tử trong công tác cấp Giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh  
Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước  
Công khai danh mục Quy trình giải quyết hồ sơ hành chính thuộc phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng  
Công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi áp dụng của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng  
Báo cáo về kiểm soát thủ tục hành chính quý II năm 2018 của Sở Xây dựng  
Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ quý 3 năm 2018  
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính  
Nghị quyết số 36a/NQ-Cp ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử  

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/