Số lượt truy cập
21215806
Thông tin báo cáo thống kê
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước quí I/2015 và các nhiệm vụ trọng tâm quí II/2015 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh (20/4/2015 14:13)

I. Kết quả thực hiện

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Trong quý I, Giám đốc, Phó Giám đốc Sở đã chỉ đạo, điều hành hoạt động chuyên môn của Sở tập trung vào các nội dung sau:

- Lãnh đạo công tác tổ chức Đại hội đảng viên các Chi bộ trực thuộc;

- Tổ chức triển khai nhiệm vụ trọng tâm của ngành xây dựng năm 2015;

- Rà soát các thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm giải quyết của ngành xây dựng, khi Luật Xây dựng 2014 có hiệu lực thi hành (từ ngày 01 tháng 01 năm 2015), để tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện; rà soát số lượng thủ tục hành chính được ban hành từ năm 2009 đến năm 2014 và kết quả rà soát thủ tục hành chính tại Sở năm 2014; cải tiến quy trình tổ chức thực hiện công tác cấp chứng chỉ hành nghề; kiểm tra tình hình thực hiện công tác số hóa dữ liệu ngành xây dựng;

- Thực hiện trách nhiệm của Sở liên quan các công trình xây dựng và các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định, để bố trí nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước năm 2014; giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP và các vướng mắc liên quan thực hiện Nghị định số 121/2013/NĐ-CP của Chính phủ; tổng kiểm tra chung cư trên địa bàn Thành phố;

- Hoàn chỉnh Kế hoạch xây dựng, phân bổ nhà tái định cư; Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân năm 2015; xây dựng Đề án phát triển thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030;

- Rà soát, đánh giá tình hình và tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố về khung pháp lý, mức hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội không thu hồi đất, không bồi thường thiệt hại (về đất hoặc tài sản khác gắn liền với đất), có nhà ở bị hạn chế khả năng sử dụng và có hoàn cảnh khó khăn.

 - Kiểm tra tình hình thực hiện các dự án phát triển nhà ở, phát triển khu đô thị; kiểm tra, rà soát các dự án phát triển nhà ở, phát triển khu đô thị đủ điều kiện và có khả năng khởi công trong năm 2015; kiểm tra việc xây dựng cống thoát nước, hồ điều tiết trong dự án phát triển nhà ở, phát triển khu đô thị theo quy hoạch và dự án được phê duyệt; kiểm tra công tác bố trí nhà, đất tái định cư năm 2015; xây dựng Kế hoạch kiểm tra việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ tại các dự án phát triển nhà ở, phát triển khu đô thị theo Thông tư 02/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng, nhằm đảm bảo thực hiện đúng chủ trương là hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ thị trường sản xuất.

- Kiểm tra, rà soát tình hình đầu tư và hiện trạng khai thác các hầm đậu xe tại các cao ốc trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê, căn hộ cao cấp trên địa bàn Quận 1; kiểm tra tình hình thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố; giải quyết các công trình dân dụng bị ảnh hưởng trong quá trình thi công tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài, tại phường 13, quận Bình Thạnh.

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 17 năm 2015.

2. Công tác cải cách hành chính

Trong tháng, đã thụ lý 5.397 hồ sơ hành chính, kết quả đã giải quyết 4.619 hồ sơ hành chính, hiện đang thụ lý giải quyết 778 hồ sơ, cụ thể như sau:

- Giải quyết hồ sơ hành chính

a) Hồ sơ quản lý chi phí đầu tư và thẩm tra thiết kế dự toán: Đã giải quyết 17 hồ sơ phê duyệt kế hoạch đấu thầu (so với cùng kỳ tăng 8 hồ sơ, tỷ lệ tăng 88,9%), với tổng giá trị được duyệt là 1.528 tỷ đồng (so với cùng kỳ tăng 208 tỷ đồng, tỷ lệ 15,75%), tiết giảm so với chủ đầu tư đề xuất là 3,3 tỷ đồng (so với cùng kỳ giảm 1,1 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 25%); đã thẩm định và phê duyệt 05 hồ thiết kế nguồn vốn ngân sách, có văn bản hướng dẫn thực hiện cho 05 trường hợp. Hiện đang thụ lý 10 hồ sơ (03 hồ sơ phê duyệt kế hoạch đấu thầu; 03 hồ sơ thẩm định thiết kế nguồn vốn ngân sách; 04 hồ sơ thẩm tra thiết kế nguồn vốn ngoài ngân sách).

b)Thẩm định, phê duyệt dự án, quản lý đầu tư: Đã thẩm định, phê duyệt 25 dự án, gồm: Phê duyệt 02 dự án phát triển nhà ở, có tổng mức đầu tư là 2.319 tỷ đồng, tổng diện tích sàn xây dựng là 201.948,2 m2; thẩm định thiết kế cơ sở 03 dự án (so với cùng kỳ giảm 10 dự án, tỷ lệ giảm 76,92%), có tổng mức đầu tư là 2.261 tỷ đồng (so với cùng kỳ giảm 657,3 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 22,5%), tổng diện tích sàn xây dựng là 205.911,96 (so với cùng kỳ tăng 10.376,46 m2, tỷ lệ tăng 5,3%); phê duyệt 13 dự án nhóm B, nhóm C (so với cùng kỳ giảm 02 dự án, tỷ lệ giảm 13,33%), có tổng mức đầu tư được duyệt 943,904 tỷ đồng (so với cùng kỳ giảm 805,8 tỷ đồng, tỷ lệ giảm 46%), tiết giảm so với chủ đầu tư đề xuất là 50,713 tỷ đồng, có tổng diện tích sàn xây dựng là 46.572,2 m2 (so với cùng kỳ giảm 57.209,9 m2, tỷ lệ giảm 55,12%); phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 07 dự án (so với cùng kỳ tăng 01 dự án, tỷ lệ tăng 16,66%), có tổng mức đầu tư 30,37 tỷ đồng (so với cùng kỳ tăng 20,18 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 198%), tiết giảm so với chủ đầu đề xuất 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, hướng dẫn chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ của 22 dự án, chủ đầu tư tự rút hồ sơ về chỉnh sửa 02 dự án. Hiện đang thụ lý 13 hồ sơ (04 dự án phát triển nhà ở; 03 hồ sơ góp ý kiến thiết kế cơ sở, 06 dự án nhóm B, nhóm C).

c) Thẩm định các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở: Thẩm định trình Ủy ban nhân dân thành phố 21 hồ sơ đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở (trong đó, 11 hồ sơ chấp thuận đầu tư, 03 hồ sơ công nhận chủ đầu tư và chấp thuận đầu tư; 07 hồ sơ công nhận chủ đầu tư); hướng dẫn, trả lời 07 doanh nghiệp về trình tự, thủ tục liên quan đến lập hồ sơ thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới, dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở; đăng tải Thông báo công khai mời gọi đầu tư 02 dự án phát triển nhà ở, phát triển khu đô thị theo quy định. Hiện đang thụ lý 26 hồ sơ (13 hồ sơ lựa chọn chủ đầu tư, 13 hồ sơ chấp thuận đầu tư).

d) Cấp Giấy phép xây dựng: Thành phố đã cấp được 11.848 Giấy phép xây dựng, với tổng diện tích sàn xây dựng là 4.394.171,91m2, trong đó, Sở Xây dựng cấp 49 Giấy phép xây dựng (so với cùng kỳ tăng 10 Giấy phép xây dựng, tỷ lệ tăng 25,64%), tổng diện tích sàn xây dựng 1.211.211,68m2 (so với cùng kỳ tăng 726.872,69 m2, tỷ lệ tăng 150%). Hiện đang thụ lý 34 hồ sơ (24 hồ sơ cấp Giấy phép xây dựng, 10 hồ sơ thay đổi thiết kế).

đ) Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng: Đã cấp 2.528 chứng chỉ, so với cùng kỳ tăng 1.203 chứng chỉ, tỷ lệ tăng 90,79%, gồm: 1.232 chứng chỉ giám sát thi công, 208 chứng chỉ kiến trúc sư, 501 chứng chỉ kỹ sư xây dựng, 315 chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng, 80 chứng chỉ định giá bất động sản, 192 chứng chỉ môi giới bất động sản. Hiện đang thụ lý 694 hồ sơ cấp chứng chỉ hành nghề.

e) Công tác công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng theo Thông tư số 11/2014/TT-BXD ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Xây dựng: Đã công bố thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của 58 tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình; đề nghị 08 tổ chức, cá nhân tiếp tục bổ túc hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. Hiện đang thụ lý 01 hồ sơ. 

- Khảo sát sự hài lòng của khách hàng: Qua kết quả thăm dò sự hài lòng của 3.261 khách hàng, có 380 phiếu khảo sát có ý kiến (chiếm tỷ lệ 11,65%), tỷ lệ khách hàng hài lòng đạt 97,4%.

3. Quản lý nhà và công sở

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước: Giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công tác bán nhà theo Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ; Báo cáo xin ý kiến Bộ Xây dựng về xác định thời điểm sử dụng nhà đối với người nhận quyền thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; Báo cáo xin ý kiến Bộ Tài chính về vướng mắc trong việc xác định thuế giá trị gia tăng trong giá biểu cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Đã giải quyết 1.888 hồ sơ, so với cùng kỳ tăng 1.154 hồ sơ, tỷ lệ tăng 157,2%, cụ thể như sau: 496 hồ sơ bán nhà; 360 hồ sơ theo Nghị quyết 755/NQ-CP, nhà sở hữu tư nhân và chung cư; 709 hồ sơ về quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước; 323 hồ sơ bố trí nhà ở xã hội và công sở. Hiện đang thụ lý 262 hồ sơ.

- Xác lập sở hữu nhà nước và bố trí nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước: Xây dựng Kế hoạch triển khai bố trí nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước năm 2014; tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố về lãi suất bảo toàn vốn (r), hệ số phân bổ tầng cao (K), hệ số vị trí (L) trong cơ cấu giá nhà ở xã hội và đề xuất tiêu chí điểm ưu tiên xét duyệt đối tượng thuê, thuê mua nhà ở xã hội; phân loại hồ sơ, lập danh sách, trình Hội đồng Xét duyệt nhà ở xã hội cấp Thành phố chấm điểm thông qua; tổ chức bốc thăm, tổng hợp danh sách trình Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt và bố trí 323 căn hộ nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước, tại các chung cư, gồm: Chung cư Lạc Long Quân, quận Tân Bình; Chung cư Nguyễn Thượng Hiền, quận Gò Vấp; Chung cư Nguyễn Văn Luông, Quận 6; Chung cư Bến Ba Đình, Quận 8.

4. Chương trình phát triển nhà ở

- Phát triển nhà ở tái định cư

- Tổng hợp báo cáo tình hình giải quyết tái định cư cho 1427 trường hợp tạm cư; làm việc với Ủy ban nhân dân 24 quận - huyện và Ban Quản lý các Khu đô thị để rà soát mục tiêu sử dụng quỹ nhà và nhu cầu tái định cư giai đoạn 2016 - 2020; Báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố về phân cụm nhà ở, đất ở phục vụ tái định cư và đề xuất phương án khai thác sử dụng hiệu quả quỹ nhà trong năm 2015; hướng dẫn, đề xuất giải quyết vướng mắc về chính sách tái định cư cho 94 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi 9 dự án trọng điểm (1); giải quyết vướng mắc về phương thức đầu tư, đôn đốc tiến độ thực hiện 06 dự án phát triển nhà ở tái định cư với tổng quy mô 1.541 căn hộ (2).

- Về Chương trình xây dựng 12.500 căn hộ phục vụ tái định cư Khu đô thị Thủ Thiêm: Đã xây dựng hoàn thành và nghiệm thu bàn giao 2.460 căn, trong đó đã bố trí sử dụng 1.182 căn. Phối hợp với Ban Quản lý Thủ Thiêm để giải quyết khó khăn, vướng mắc của Dự án hạ tầng kỹ thuật khu 3 thuộc khu 30ha Nam Rạch Chiếc, để đẩy nhanh việc giải quyết dứt điểm tình trạng tạm cư trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về phương pháp xác định diện tích căn hộ (tim tường hoặc thông thủy) bố trí tái định cư tại các dự án thuộc Chương trình. 

- Công tác di dời, tháo dỡ, cải tạo và xây dựng mới chung cư cũ và công tác quản lý chung cư: Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về chính sách bồi hoàn, cưỡng chế di dời các hộ gia đình, cá nhân không chấp hành di dời ra khỏi chung cư hư hỏng, có nguy cơ sập đổ; tổ chức kiểm tra các dự án đầu tư cải tạo, xây dựng mới chung cư thay thế chung cư cũ (có tái định cư) trên địa bàn Quận 1; kiểm tra thực địa, làm việc với các chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân quận - huyện để giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện di dời, tháo dỡ, cải tạo và xây dựng mới của 09 chung cư cũ (3)  cơ bản hoàn thành việc di dời Chung cư lô IV - VI chung cư Thanh Đa (đã di dời 287/299 hộ); Chuẩn bị tổng kết công tác di dời, tháo dỡ, xây dựng mới chung cư cũ giai đoạn 2006 - 2015.

- Phát triển nhà ở xã hội: Kiểm tra thực địa, làm việc, hướng dẫn và hỗ trợ các chủ đầu tư thực hiện 08 dự án nhà ở xã hội (4); tham dự tọa đàm về “Lựa chọn căn hộ kết nối gói 30.000 tỷ đồng”, về “ Thị trường Bất động sản”. Đã cho thuê, thuê mua, mua 830 căn hộ nhà ở xã hội, trong đó: 323 căn hộ nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước; 507 căn hộ nhà ở xã hội có nguồn vốn ngoài ngân sách (Dự án nhà ở xã hội của Công ty Hoàng Quân, tại huyện Bình Chánh: 175 căn; Dự án nhà ở xã hội của Hợp tác xã Gia Phú, tại Quận 12: 90 căn; Dự án chung cư lô A (khu 6B) của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai, tại huyện Bình Chánh: 58 căn; Dự án nhà ở xã hội của Công ty Cổ phần Đầu tư Thủ Thiêm, tại Quận 2: 184 căn).

- Phát triển nhà lưu trú công nhân và ký túc xá sinh viên

a) Nhà lưu trú công nhân: Tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh Quy chế quản lý nhà cho công nhân, người lao động thuê để ở và Quy chế cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân xây dựng mới hoặc sửa chữa nhà trọ cho công nhân thuê; kiểm tra thực địa, làm việc, hướng dẫn và hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện 07 dự án nhà lưu trú công nhân (5); Khánh thành nhà lưu trú công nhân khu chế xuất Linh Trung 2; kiểm tra thực địa và làm việc với Ủy ban nhân dân quận 7, huyện Nhà Bè về quỹ đất xây dựng nhà lưu trú công nhân.

b) Ký túc xá sinh viên: Báo cáo Bộ Xây dựng về tình hình thực hiện việc xây dựng ký túc xá sinh viên và thanh quyết toán vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2009 - 2015; báo cáo về vốn hoàn thành Ký túc xá sinh viên Trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh.

5. Quản lý về vật liệu xây dựng

- Chương trình điều tra khảo sát các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng: Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành về kết quả khảo sát thí điểm một số doanh nghiệp sản xuất VLXD; điều chỉnh Phương án điều tra, khảo sát chi tiết các cơ sở sản xuất VLXD và Tổ chức tập huấn cho thành viên Tổ công tác liên ngành và Tổ giúp việc để nắm vững công tác tổ chức điều tra, khảo sát.

- Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020:

 Tổ chức lập Đề cương nhiệm vụ, lập dự toán kinh phí thực hiện và lấy ý kiến góp ý của Bộ Xây dựng, các Sở - Ngành, quận - huyện, các hội, hiệp hội và đơn vị liên quan; thành lập Tổ công tác liên ngành và Tổ giúp việc tổ chức lập Quy hoạch. Đề nghị Cục Hải quan Thành phố và Cục Thống kê Thành phố hỗ trợ cung cấp các số liệu về lĩnh vực VLXD từ năm 2010 đến năm 2014 (về dân số; lao động; số liệu về kinh tế - xã hội; thông tin hoạt động trong lĩnh vực VLXD, giá trị, sản lượng sản xuất VLXD; tình hình sử dụng công nghệ, máy móc thiết bị sản xuất VLXD hiện đang được sử dụng nhiều nhất trong doanh nghiệp; kim ngạch xuất, nhập khẩu VLXD), để có cơ sở thông tin số liệu phục vụ công tác lập quy hoạch, nhằm có cơ sở đáng tin cậy và đầy đủ cho việc đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, lĩnh vực VLXD và dự báo, định hướng phát triển trong giai đoạn tới.

- Chương trình điều tra khảo sát, thu thập thông tin về nguồn nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, loại vật liệu xây dựng tiêu biểu của 7 tỉnh thuộc Vùng thành phố Hồ Chí Minh: Triển khai các nội dung đã ký kết, thỏa thuận hợp tác với 07 tỉnh thuộc Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam về công tác quản lý, phát triển VLXD giai đoạn 2014 - 2020; tổng hợp thông tin do Sở Xây dựng các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Tiền Giang, Long An cung cấp để biên tập ấn phẩm và triển khai công tác chuẩn bị tổng kết Chương trình.

- Công tác hướng dẫn các quy định của pháp luật về kinh doanh vật liệu xây dựng: Đã tiếp nhận 376 hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa VLXD, tăng 19 hồ sơ so với cùng kỳ, tỷ lệ tăng 5,3%, kết quả: thông báo tiếp nhận 339 sản phẩm đủ điều kiện theo quy định, 03 sản phẩm không đủ điều kiện, doanh nghiệp đề nghị rút 01 hồ sơ, hiện đang giải quyết 33 hồ sơ.

6. Phát triển đô thị

- Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Chương di dời, tái định cư 15.000 hộ dân sống trên và ven kênh, rạch: Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố về Kế hoạch thực hiện các dự án thuộc Chương trình di dời 15.000 hộ dân sống trên và ven kênh rạch trên địa bàn Thành phố, từ nay đến năm 2015. Thành phố đã thực hiện di dời, giải phóng mặt bằng 17 hộ gia đình (thuộc dự án Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên và dự án thoát nước rạch Cầu Cụt), nâng tổng số hộ đã thực hiện di dời là 10.470/15.000, đạt 69,8% kế hoạch. Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố về khung pháp lý, mức hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội không thu hồi đất, không bồi thường thiệt hại (về đất hoặc tài sản khác gắn liền với đất), có nhà ở bị hạn chế khả năng sử dụng và có hoàn cảnh khó khăn.

- Thị trường bất động sản

a) Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản theo Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ

 Tiếp tục triển khai rà soát, phân loại 689 dự án phát triển nhà ở đang tạm ngưng triển khai đầu tư xây dựng trên địa bàn Thành phố, qua kết quả rà soát sơ bộ bước đầu, có 677 dự án dự án đang tạm ngưng triển khai đầu tư xây dựng (giảm 12 dự án so với khảo sát trước đây là 689 dự án); Cụ thể như sau:

- Các quận, huyện có số dự án ngưng triển khai tăng, gồm: quận 1: 14 dự án; quận 3: 05 dự án; quận 8: 27 dự án; quận Tân Bình: 02 dự án; quận Bình Tân: 03 dự án.

- Các quận, huyện có số dự án ngưng triển khai giảm là quận 2: 19 dự án; quận 6: 01 dự án; quận 7: 01 dự án; quận 9: 12 dự án; quận 10: 01 dự án; quận 12: 19 dự án; quận Bình Thạnh: 03 dự án; quận Gò vấp: 01 dự án; quận Thủ Đức: 03 dự án; huyện Bình Chánh: 05 dự án.

- Theo loại hình dự án: có 7 dự án khu đô thị mới (1.03%), 138 dự án nhà ở thấp tầng (20,4%), 236 dự án chung cư cao tầng (34,86%), 161 dự án hỗn hợp (23,78%) và 135 dự án chưa có chức năng cụ thể do chưa có quy hoạch 1/500 (19,94%).

- Theo phân khúc: có 40 dự án cao cấp (5,9%), 483 dự án trung cấp (71,34%), 46 dự án thu nhập thấp (6,79%) và 108 dự án chưa xác định được phân khúc (15,95%).

- Tình hình điều chỉnh cơ cấu căn hộ, chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ

+ Về chuyển đổi dự án nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội: Thành phố đã chấp thuận cho phép chuyển đổi 08/11 dự án đủ điều kiện với quy mô 3.522 căn hộ, tăng thêm 4.091 căn hộ thành 7.613 căn hộ (6).

+ Về chuyển đổi nhà ở thương mại căn hộ diện tích lớn thành diện tích nhỏ: Thành phố đã cho phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ của 09/24 dự án đủ điều kiện với quy mô 4.736 căn hộ, tăng lên 1.386 căn hộ thành 6.122 căn hộ (7).

+ Về chuyển đổi nhà ở thương mại sang công trình dịch vụ: Đã phê duyệt chuyển đổi 01 dự án nhà ở thương mại tại số 800 Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 sang bệnh viện với quy mô sử dụng đất 1,268 ha, 360 căn hộ chuyển đổi thành bệnh viện 500 giường.

- Tình hình cho vay và giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng: Đến ngày 28 tháng 02 năm 2015, hạn mức tín dụng đã cam kết là 2.168,96 tỷ đồng (so với cuối năm 2014 tăng 698,03 tỷ đồng) cho 2.726 khách hàng (so với cuối năm 2014 tăng 1.213 khách hàng), trong đó 658 tỷ đồng cho 02 doanh nghiệp và 1.510,96 tỷ đồng cho 2.724 cá nhân. Đã giải ngân 1.382,14 tỷ đồng (so với cuối năm 2014 tăng 627,94 tỷ đồng), trong đó, 467,87 tỷ đồng cho doanh nghiệp và 914,27 tỷ đồng cho cá nhân.

- Giải quyết hàng tồn kho bất động sản: Trong tổng số 14.490 căn hộ tồn kho vào cuối năm 2012, đến nay, đã giải quyết được 8.208 căn (chiếm tỷ lệ 56,64%); 6.282/14.490 căn hộ tồn kho còn lại chủ yếu là các căn hộ có diện tích lớn hơn 70 m2, các căn hộ ở các dự án có vị trí không thuận lợi, chưa hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật hoặc các dự án xây dựng chậm tiến độ.

b) Tình hình giao dịch: Trong năm 2014, toàn Thành phố có khoảng 14.807 căn hộ được chào bán, trong đó khoảng 60% căn hộ đã được đặt mua. Tình hình doanh số khả quan và các sự kiện chào bán gần đây thu hút nhiều người tham dự cho thấy thị trường bất động sản thành phố đã có dấu hiệu hồi phục và “ấm lên”, nguyên nhân là do việc giảm lãi suất, niềm tin thị trường được cải thiện, đặc biệt đến cuối năm 2014, các Luật Xây dựng, Nhà ở, Kinh doanh bất động sản đã được điều chỉnh phù hợp với thực tế yêu cầu của thị trường như cải cách thủ tục chuẩn bị đầu tư của dự án, cấp phép xây dựng, cho phép người nước ngoài mua nhà ở tại Việt nam, mở rộng đối tượng được giải quyết chính sách nhà ở xã hội đã hỗ trợ sự phục hồi của thị trường nhà ở.

7. Công tác tiếp công dân, kiểm tra công trình xây dựng và tổ chức thực hiện Quyết định đã có hiệu lực pháp luật

- Công tác tiếp công dân: Đã tổ chức tiếp 136 lượt người, trong đó, tiếp theo Thư mời là 04 lượt (có 04 lượt mời đương sự giải quyết hồ sơ liên quan đến lĩnh vực khiếu nại, tố cáo).

- Công tác kiểm tra công trình xây dựng: Tổ chức kiểm tra 21.899 lượt kiểm tra công trình xây dựng, đã phát hiện 698 vụ vi phạm hành chính về hoạt động xây dựng, so với quý trước tăng 140 vụ (trong đó, số vụ tăng chủ yếu là các vụ vi phạm về an toàn lao động tại các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ và số vụ xây dựng không phép), tỷ lệ tăng 25,1%, trong đó: không phép 349 vụ, chiếm tỷ lệ 50%; Sai phép 196 vụ, chiếm tỷ lệ 28,08%; vi phạm khác 153 vụ, chiếm tỷ lệ 21,92%. Đã ban hành 386 Quyết định xử lý vi phạm hành chính, với tổng số tiền phạt hơn 3,2 tỷ đồng, trong đó, đã thực hiện xong 49 Quyết định.

- Tổ chức thực hiện Quyết định đã có hiệu lực pháp luật: Tiếp nhận 977 Quyết định; đã tổ chức thực hiện 386 Quyết định, chuyển sang quý sau tiếp tục tổ chức thực hiện 591 Quyết định.

- Công tác phòng, chống tham nhũng

a) Thanh tra hành chính: Đã triển khai thực hiện Đoàn kiểm tra việc quản lý, sử dụng Biên bản kiểm tra công trình, Biên bản vi phạm hành chính tại 12 Đội Thanh tra địa bàn quận - huyện; chuẩn bị triển khai 01 Đoàn Thanh tra việc thực hiện Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn 4 quận.

b) Thanh tra chuyên ngành: Thực hiện 03 Đoàn thanh tra theo kế hoạch, và 03 Đoàn thanh tra theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, trong đó: 02 Đoàn đã công bố Kết luận Thanh tra (Đoàn Thanh tra công tác cấp Giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo Giấy phép được cấp tại Ủy ban nhân dân Quận 12; Đoàn thanh tra về công tác quản lý vận hành chung cư Bàu Cát 2, quận Tân Bình); 01 Đoàn đang hoàn chỉnh báo cáo kết quả thanh tra (Đoàn Thanh tra toàn diện đối với dự án Chung cư cụm 3, 4 và dự án Trung tâm văn hóa có thu thuộc Khu dân cư Trung Sơn 6,57 ha - Khu chức năng 6A Đô thị mới Nam Thành phố); 01 Đoàn đã công bố Quyết địnrh thanh tra (Đoàn Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quản lý, đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách Nhà nước tại Chung cư MB Babylon, quận Tân Phú); 02 Đoàn đang cử thành viên tham gia Đoàn thanh tra và Đoàn Thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh bất động sản.

 

II. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2015

1. Tập trung thực hiện trách nhiệm của Sở liên quan các công trình xây dựng và các hoạt động kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tổ chức phát động các phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, chào mừng Đại hội Đảng bộ Sở Xây dựng lần thứ III, Nhiệm kỳ 2015 - 2020, hướng đến Đại hội Đảng các cấp.

2. Tiếp tục chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính gắn với triển khai thực hiện Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến ngành xây dựng. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành các Luật mới ban hành có liên quan đến ngành xây dựng. Đồng thời, chú trọng xây dựng quy trình giải quyết hồ sơ hành chính để quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008.

3. Chú trọng đi thực tế cơ sở, lắng nghe doanh nghiệp, đến với công trường, để tiếp thu ý kiến của công dân, tổ chức, doanh nghiệp, kể cả phản ánh của các cơ quan báo chí, nhằm kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, cho công dân, tổ chức, doanh nghiệp; qua đó, để định hướng và nâng cao tính chủ động cho công tác quản lý nhà nước ngành xây dựng. Tập trung vào các nội dung sau: Quản lý nhà nước về vật liệu xây không nung; quản lý chất lượng công trình xây dựng; thị trường bất động sản; chính sách nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội; quản lý vận hành nhà chung cư.

4. Kịp thời tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật của ngành xây dựng (Quy trình về tiếp nhận, quản lý, bố trí sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; Quy định về các loại giá thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước, cụ thể: giá nhà ở cũ, giá nhà sản xuất - kinh doanh; Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố). Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”, Hội nghị cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở góp ý dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi); tổ chức giao ban với các Hội, Hiệp hội do Sở quản lý.

5. Tiếp tục thực hiện tổng kiểm tra nhà ở chung cư trên địa bàn Thành phố; hoàn chỉnh Phương án xử lý 60 căn biệt thự thuộc sở hữu nhà nước giữ lại không bán trình Thủ tướng Chính phủ; hoàn chỉnh Tờ trình đề xuất quy định diện tích bình quân/người để đăng ký thường trú vào chổ ở do thuê, mượn, ở nhờ của tổ chức, cá nhân tại Thành phố; hoàn chỉnh Đề án hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

6. Công bố chỉ số giá xây dựng, giá vật liệu xây dựng và trang trí nội thất, diễn biến giá vật liệu xây dựng định kỳ theo quy định; kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng và tình hình sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng năm 2015; tổng kết Chương trình điều tra khảo sát, thu thập thông tin về nguồn nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, loại vật liệu xây dựng tiêu biểu của 7 tỉnh thuộc vùng thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong hoạt động đầu tư xây dựng; tổ chức Hội nghị triển khai Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa VLXD (mã số QCVN 16:2014/BXD).

7. Tổ chức kiểm tra về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng và an toàn xây dựng; tăng cường hướng dẫn thực hiện công tác nghiệm thu công trình xây dựng.

8. Tiếp tục tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các dự án phát triển nhà ở, phát triển khu đô thị; rà soát tổng hợp báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ liên quan đến quỹ nhà ở xã hội, đối với các Dự án đầu tư xây dựng nhà ở đã được chấp thuận đầu tư, theo quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất cơ chế, chánh sách để đẩy nhanh tiến độ thực hiện xã hội hóa đầu tư xây dựng chung cư mới thay thế chung cư hư hỏng, gắn với đẩy nhanh thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị. Theo dõi, đôn đốc và phối hợp Sở - ngành, quận - huyện đẩy nhanh tiến độ giải quyết tạm cư trên địa bàn Thành phố, phấn đấu giải quyết dứt điểm tình trạng tạm cư trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Đề án phát triển thị trường bất động sản thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 theo kế hoạch được duyệt; công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản trên địa bàn Thành phố quý IV và cả năm 2014.

9. Tập trung xây dựng quy trình, quy định, quy chế công tác để nâng cao năng lực kiểm tra, phát hiện và xử lý các công trình vi phạm về hoạt động xây dựng theo quy định; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của cán bộ, công chức, Thanh tra viên, nhân viên Thanh tra xây dựng; tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo Kế hoạch.

10. Triển khai thực hiện các Quy trình, Quy chế thuộc thẩm quyền Giám đốc Sở để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành hoạt động chuyên môn của Sở. Tổ chức 01 Hội thảo chuyên ngành xây dựng.  

PHÓ GIÁM ĐỐC

    Đỗ Phi Hùng

 

(1) 10 trường hợp cuối cùng còn lại trong chung cư 727 Trần Hưng Đạo, quận 5; 27 hộ gia đình tại dự án chung cư 1Bis-1Kep, quận 1; 6 hộ gia đình đang sống trong 06 nhà giữ xe tại các chung cư trên địa bàn quận Tân Bình và quận Tân Phú; 19 hộ gia đình trong khuôn viên trường Đại học Sài Gòn; 03 gia đình trong khu nhà 69 Lý Tự Trọng, quận 1; 16 căn chung cư Lý Chiêu Hoàng quận Bình Tân cho dự án chung cư hư hỏng 765 Bến Bình Đông, quận 8;  02 căn hộ cho dự án trạm bơm Thủy Đài trên địa bàn quận Bình Thạnh; 1 căn hộ chung cư 208 Nguyễn Trãi cho dự án di dời quán Nhan Hương trong khuôn viên Thảo Cầm Viên Sài Gòn; 10 căn chung cư 507 Tân Hương  cho dự án tại 171 Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú.

(2) Chung cư Phú Hữu, quận 9 (198 căn); chung cư Tô Hiệu phường Hiệp Thành, quận Tân Phú do Công ty Đại Thành làm chủ đầu tư (320 căn); chung cư Nhiêu Tứ (55 căn); chung cư Him Lam trên địa bàn quận 7 (120 căn); chung cư phường 11, quận 6 (560 căn); chung cư An Hội 3, quận Gò Vấp (288 căn).

(3) Dự án Chung cư 23 Lý Tự Trọng và Chung cư 289 Trần Hưng Đạo, quận 1; Dự án Chung cư Cô Giang quận 1; chung cư Vĩnh Hội, phường 6, quận 4 và chung cư Thanh Đa lô IV-VI, phường 27, quận Bình Thạnh; Dự án Chung cư Soái Kình Lâm và Chung cư 402 Hàm Tử, quận 5; Dự án Chung cư 43 Bình Tây và Chung cư 119B Tân Hòa Đông, quận 6.

(4) Dự án NOXH chung cư Green town tại huyện Bình Chánh; Dự án NOXH Feux Homes tại quận Gò vấp; Dự án NOXH tại Quận 7; Dự án NOXH Lô M Khu dân cư phía Bắc rạch Bà Bươm Quận 7; Dự án NOXH tại xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh; Dự án NOXH tại khu đất 15/6C Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức; Dự án NOXH tại số 324 Âu Dương Lân, quận 8; Dự án NOXH tại số 35 Hồ Ngọc Lãm, quận Bình Tân

(5) Dự án nhà máy sản xuất và Khu lưu trú công nhân tại KCN Đông Nam; Dự án nhà lưu trú công nhân Puo Yuen; Chuyển giao khu nhà lưu trú công nhân tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh; Cty TNHH MTV Phát triển KCN cao kiến nghị gia hạn thời gian giao đất để đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân; Cty Tanimex kiến nghị thay đổi phương án đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân Khu công nghiệp Tân Bình mở rộng và DNTN Giáp Lĩnh An xin chuyển đổi mô hình đầu tư nhà lưu trú công nhân thấp tầng.

(6)  (i) dự án Khu tái định cư Thảo Điền, quận 2 do Công ty cổ phần đầu tư Thủ Thiêm làm chủ đầu tư tại Quyết định số 3613/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2013; (ii) dự án Khu thương mại dân cư Hưng Điền do Công ty cổ phần đầu tư Tấn Hưng làm chủ đầu tư tại Quyết định số 5708/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2013; (iii) dự án Chung cư CC1, khu 2 do Công ty cổ phần tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân làm chủ đầu tư tại Quyết định số 5839/QĐ-UBND ngày 26 tháng 10 năm 2013; (iv) dự án Khu căn hộ cao tầng 584 Tân Phú do Công ty CP Đầu tư xây dựng và khai thác công trình 584 làm chủ đầu tại Quyết định số 5750/QĐ-UBND ngày 22/10/2013; (v) dự án khu dân cư Thới An do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Gia Định làm chủ đầu tư tại Quyết định số 6475/QĐ-UBND ngày 10/12/2013; (vi) dự án chung cư Lô A-Khu dân cư số 4-Khu chức năng 6B do Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà làm chủ đầu tư tại Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 17/3/2014; (vii) dự án khu chung cư kết hợp thương mại Hòa Nguyễn do Công ty TNHH đầu tư bất động sản Tân Bình làm chủ đầu tư tại Quyết định số 1585/QĐ-UBND ngày 2/4/2014; (viii) dự án Chung cư cao tầng do Công ty TNHH Phúc Lộc Thọ làm chủ đầu tư tại Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 19/5/2014.

(7)  (i) dự án chung cư 171A Hoàng Hoa Thám do Công ty Cổ phần May Tiến Phát làm chủ đầu tư tại Quyết định số 3590/QĐ-UBND ngày 03/7/2013; (ii) dự án chung cư B3, B4 thuộc cụm chung cư phức hợp cao tầng thuộc một phần Khu dân cư 13E - Khu đô thị mới Nam thành phố do Công ty Cổ phần Địa ốc Khang Nam làm chủ đầu tư tại Quyết định số 5792/QĐ-UBND ngày 23/10/2013; (iii) dự án Khu chung cư kết hợp thương mại, văn phòng khách sạn lô V, W, X thuộc dự án Khu nhà ở Him Lam do Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Nova làm chủ đầu tư tại Quyết định số 6508/QĐ-UBND ngày 10/12/2013; (iv) dự án chung cư Khang Gia do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc Khang Gia làm chủ đầu tư tại Quyết định số 6510/QĐ-UBND ngày 11/12/2013; (v) dự án khu cao ốc Phú Hoàng Anh - giai đoạn 1 do Công ty Cổ phần Phú Hoàng Anh làm chủ đầu tư tại Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 12/12/2013; (vi) dự án Khu nhà ở phường Tam Phú do Công ty TNHH Tư vấn & Kinh doanh nhà Đạt Gia làm chủ đầu tư tại Quyết định số 6566/QĐ-UBND ngày 12/12/2013; (vii) Chung cư cao tầng do Cty CP Vật tư XNK Tân Bình tại Quyết định số 2064/QĐ-UBND ngày 24/5/2014; (viii) dự án SSG Tower do Công ty Cổ phần SSG Văn Thánh làm chủ đầu tư tại Quyết định số 2101/QĐ-UBND ngày 29/4/2014; (ix) dự án Chung cư TDH Phước Long do Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức làm chủ đầu tư tại Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 23/4/2014.

 

 

 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/