Số lượt truy cập
21129534
Thông tin báo cáo thống kê
Sự tín nhiệm của người dân đối với Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh (7/5/2013 15:30)

1.    Kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng

STT

Nội dung

Mục tiêu đề ra

Kết quả

đạt được

       1           

Hồ sơ được giải quyết hoàn tất đúng thời hạn

100%

100%  (425/425)

       2           

Mức độ hài lòng của người dân

90%

95,6%

       3           

CC thuộc thủ tục trong phạm vi áp dụng được đào tạo về HTQLCL

100%

100%

 

2. Việc thực hiện quy trình cung cấp dịch vụ hành chính công và sự phù hợp của dịch vụ trên các lĩnh vực

A. Phòng và bộ phận chuyên môn

STT

Phòng, bộ phận chuyên môn

Tỉ lệ đúng hạn

(tổng hồ sơ hoàn tất trước hạn và đúng hạn/ tổng hồ sơ hoàn tất)

1.     

Phòng Quản lý kinh tế xây dựng (thủ tục 1, 2, 3)

100% (02/02)

2.     

Phòng Quản lý vật liệu xây dựng (thủ tục 4)

100% (09/09)

3.     

Phòng Phát triển nhà (thủ tục 5, 6, 7)

100% (05/05)

4.     

Phòng Cấp phép xây dựng (thủ tục 8, 9, 10, 11, 12, 13)

100% (66/66)

5.     

Phòng Thẩm định dự án (thủ tục 14, 15, 16, 17)

100% (17/17)

6.     

Thanh tra Sở  (thủ tục 18, 19, 20)

--

7.     

Tổ Chuyên viên theo NĐ 71/CP (thủ tục 21, 22)

100% (06/06)

8.     

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng (Tổ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

(thủ tục 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)

100% (320/320)

B. Số liệu theo thủ tục hành chính

STT

Thủ tục hành chính

Tỉ lệ đúng hạn

(tổng hồ sơ hoàn tất trước hạn và đúng hạn/ tổng hồ sơ hoàn tất)

1            

Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là tổ chức nhận thầu các gói thầu thuộc dự án nhóm B, C

100% (1/1)

2            

Cấp giấy phép thầu cho nhà thầu nước ngoài là cá nhân thực hiện các công việc tư vấn đầu tư xây dựng

--

3            

Thẩm định và phê duyệt (hoặc phê duyệt điều chỉnh) kế hoạch đấu thầu dự án hoặc kế hoạch đấu thầu gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước của thành phố nhóm B, C được UBND thành phố phân cấp cho Sở quyết định đầu tư và các gói thầu theo chỉ đạo của UBND Thành phố Hồ Chí Minh

100% (1/1)

4            

Tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa VLXD

100% (09/09)

5            

Chuyển nhượng toàn bộ dự án nhà ở

--

6            

Xác nhận các đối tượng được phân chia nhà ở không phải thông qua sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 9 Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ trên địa bàn thành phố

--

7            

Thông báo hoạt động sàn giao dịch bất động sản tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh

100% (5/5)

8            

Cấp giấy phép xây dựng các công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng trên các tuyến, trục đường phố chính trên địa bàn thành phố đã quy định tại Phụ lục 1 Quyết định 68/2010/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 của UBND TP; các công trình văn hóa, lịch sử, tượng đài, công trình thuộc dự án và các công trình khác do UBND TP quy định; Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 1; Cấp giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS) loại 2; Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị

100% (53/53)

9            

Cấp giấy phép xây dựng tạm thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

100% (02/02)

10       

Điều chỉnh giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

100% (10/10)

11       

Gia hạn giấy phép xây dựng thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng

100% (01/01)

12       

Văn bản ý kiến thiết kế cơ sở các công trình chuyên ngành đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 15 tỷ đồng trở lên (không phải là dự án nhà ở, công trình sử dụng vốn ngân sách)

--

13       

Di dời công trình

--

14       

Thẩm định và phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách thành phố

100% (06/06)

15       

Thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố thuộc dự án nhóm B, C

100% (06/06)

16       

Thẩm định và phê duyệt dự án phát triển nhà ở sử dụng vốn ngân sách thành phố

--

17       

Góp ý kiến về thiết kế cơ sở đối với các công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước thuộc nhóm B, C

100% (05/05)

18       

Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở (theo thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành)

--

19       

Giải quyết hồ sơ khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Xây dựng

--

20       

Giải quyết hồ sơ tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở Xây dựng

--

21       

Giải quyết hồ sơ lựa chọn chủ đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại theo hình thức chỉ định đầu tư

100% (04/04)

22       

Chấp thuận đầu tư các dự án phát triển nhà ở thương mại

100% (02/02)

23       

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp cấp thẳng không qua hạng 2)

--

24       

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

100% (35/35)

25       

Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 (trường hợp nâng từ hạng 2 lên hạng 1)

--

26       

Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất)

--

27       

Cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng công trình (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất)

--

28       

Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

100% (24/24)

29       

Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư

100% (56/56)

30       

Cấp chứng chỉ định giá bất động sản

100% (19/19)

31       

Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

100% (40/40)

32       

Cấp lại chứng chỉ định giá bất động sản, môi giới bất động sản (trong trường hợp chứng chỉ bị rách, nát hoặc mất)

--

33       

Cấp mới, cấp lại, cấp bổ sung chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình

100% (146/146)

3. Phản hồi của khách hàng

A.           Số liệu theo phòng, bộ phận chuyên môn

STT

Cơ quan chuyên môn

Mức độ hài lòng

I                      

Phòng Quản lý kinh tế xây dựng (thủ tục 1, 2, 3)

--

II                   

Phòng Quản lý vật liệu xây dựng  (thủ tục 4)

93,3% (2)

III                

Phòng Phát triển nhà (thủ tục 5, 6, 7)

--

IV               

Phòng Cấp phép xây dựng (thủ tục 8, 9, 10, 11, 12, 13)

98,3% (3)

V                  

Phòng Thẩm định dự án (thủ tục 14, 15, 16, 17)

100% (1)

VI               

Thanh tra Sở (thủ tục 18, 19, 20)

--

VII            

Tổ Chuyên viên theo NĐ 71/CP (thủ tục 21, 22)

--

VIII         

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng (Tổ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

(thủ tục 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)

94,4% (37)

B.            Số liệu theo thủ tục hành chính

Thủ tục

Số lượng
phiếu

Môi
trường

Đúng hạn

Thái độ

Thủ tục

Bổ túc

Mức độ
hài lòng

4

2

83.3%

100.0%

100.0%

83.3%

100.0%

93.3%

8

2

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

83.3%

96.7%

11

1

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

17

1

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

24

6

88.9%

100.0%

100.0%

94.4%

72.2%

91.1%

28

3

88.9%

100.0%

100.0%

100.0%

88.9%

95.6%

29

7

90.5%

100.0%

100.0%

100.0%

85.7%

95.2%

30

2

100.0%

66.7%

100.0%

100.0%

100.0%

93.3%

31

3

77.8%

100.0%

100.0%

100.0%

88.9%

93.3%

33

16

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

89.6%

97.9%

Mức độ
hài lòng

43

92.9%

97%

100.0%

97.8%

90.9%

95.6%

 

 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/