Số lượt truy cập
21430354
Thông tin báo cáo thống kê
Số liệu thống kê, tổng hợp và phân tích về sự hài lòng của khách hàng ở các lĩnh vực Sở Xây dựng phụ trách (28/10/2013 15:32)

A.          Số liệu theo phòng, bộ phận chuyên môn

 

STT

 

Cơ quan chuyên môn

 

Mức độ hài lòng

(số lượng phiếu)

 

I                      

Phòng Quản lý kinh tế xây dựng

(thủ tục 1, 2, 3)

97,8% (3)

 

II                   

Phòng Quản lý vật liệu xây dựng

(thủ tục 4)

98,3% (4)

 

III                

Phòng Phát triển nhà

(thủ tục 5, 6, 7)

--

 

IV               

Phòng Cấp phép xây dựng

(thủ tục 8, 9, 10, 11, 12, 13)

98,5% (9)

 

V                  

Phòng Thẩm định dự án

(thủ tục 14, 15, 16, 17)

97,8% (3)

 

VI               

Thanh tra Sở

(thủ tục 18, 19, 20)

--

 

VII            

Tổ Chuyên viên theo NĐ 71/CP

(thủ tục 21, 22)

--

 

VIII         

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng (Tổ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng)

(thủ tục 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33)

96,5% (88)

 

 

 

B.            Số liệu theo thủ tục hành chính

 

Thủ tục

 

Số lượng
phiếu

 

Môi
trường

 

Đúng hạn

 

Thái độ

 

Thủ tục

 

Bổ túc

 

Mức độ
hài lòng

3

3

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

88.9%

97.8%

4

4

91.7%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

98.3%

8

9

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

92.6%

98.5%

17

3

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

88.9%

97.8%

24

11

93.9%

90.9%

100.0%

97.0%

84.8%

93.3%

28

17

88.2%

100.0%

100.0%

96.1%

82.4%

93.3%

29

36

89.8%

99.1%

98.1%

98.1%

87.0%

94.4%

30

1

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

31

2

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

33

21

95.2%

100.0%

100.0%

100.0%

93.7%

97.8%

 

Mức độ
hài lòng

 

107

 

95.9%

 

99%

 

99.8%

 

99.1%

 

91.8%

 

97.1%

 

 

*  Đề xuất, kiến nghị

 

Qua kết quả thăm dò sự hài lòng của khách hàng 33 lĩnh vực áp dụng ISO tại Sở Xây dựng trong tháng 9 năm 2013 nhận thấy bình quân mức độ hài lòng của khách hàng đạt (97,1%) đã thỏa mục tiêu đề ra (90%).

Người dân không có ý kiến đóng góp.

(Nguồn: Văn phòng Sở Xây dựng)

 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/