Số lượt truy cập
22163485
Thông tin báo cáo thống kê
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và xây dựng kế hoạch năm 2014 (22/1/2014 15:43)

 

I. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013:

a. Phân tích đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2013

1 . Công tác cải cách hành chính

1.1. Cải cách thủ tục hành chính

Trong năm 2013, Sở Xây dựng đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ký ban hành Quyết định quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố; Chỉ thị khuyến khích và tăng cường sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố; Quyết định phê duyệt Đề cương Chương trình khảo sát thu thập thông tin về nguồn nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng, chủng loại vật liệu xây dựng là thế mạnh của 07 tỉnh thuộc Vùng thành phố Hồ Chí Minh; Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng; Quyết định thành lập các Đội Thanh tra xây dựng trên đại bàn 24 quận, huyện. Ngoài ra, Sở đã tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo Đề án phát triển thị trường bất động sản và Quy chế phối hợp giữa Thanh tra Sở, Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường xã, thị trấn trong công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

Tập trung rà soát Bộ thủ tục hành chính đã công bố để kiến nghị bãi bỏ đối với 02 thủ tục không còn phù hợp và điều chỉnh, bổ sung các thủ tục thuộc thẩm quyền cho phù hợp các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Đến nay, hầu hết các thủ tục tại Sở đều được rà soát và ban hành Quy trình để thực hiện thống nhất, hạn chế tình trạng hướng dẫn tùy tiện, gây phiền hà cho doanh nghiệp, người dân. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với các thủ tục hành chính của Sở trung bình đạt 95% trở lên.

Thường xuyên tổ chức họp giao ban định kỳ với 24 quận huyện, đi thực địa tại các dự án, công trình xây dựng trọng điểm; ban hành sổ tay hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác cấp phép xây dựng, thẩm định dự án; tổ chức các ngày hội tư vấn pháp luật trên địa bàn các quận 9, 12, Hóc Môn. Nhờ đó, công tác cải cách hành chính của Sở đạt được hiệu quả thiết thực, gắn liền với thực tiễn.

Mời tải file đính kèm để xem đầy đủ báo cáo:

Tải file

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày

 

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/