Số lượt truy cập
18629327
Thông tin cần biết

Địa chỉ cơ quan Sở Xây dựng

60 Trương Định, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3 9325345 - 3 9326214 - Fax: (028) 3 9325269

Email: sxd@tphcm.gov.vn

Website: http://constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn

Số điện thoại liên hệ với các phòng chuyên môn: 3 9326214

Văn thư - số nội bộ: 100

Phòng Tổ chức cán bộ - số nội bộ: 701

Phòng Pháp chế - số nội bộ: 320

Phòng Cấp phép xây dựng - số nội bộ: 718

Thanh tra xây dựng - số nội bộ: 303

Phòng Quản lý nhà và công sở - số nội bộ: 406

Phòng Kinh tế xây dựng - số nội bộ: 726

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản - số nội bộ: 412

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng - số nội bộ: 757

Phòng Thẩm định dự án - số nội bộ: 704

Phòng Quản lý vật liệu xây dựng - số nội bộ: 749

Phòng Phát triển đô thị - số nội bộ: 740

Tổ cấp chứng chỉ hành nghề - số nội bộ: 714

Tổ nhận trả hồ sơ - số nội bộ: 500

1.
Báo cáo số 20690/BC-SXD-VP ngày 29/12/2017 về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017
2.
Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua yêu nước, công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018
3.
Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017 và phương hướng thực hiện năm 2018
4.
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11 năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2017
5.
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý III/2017 (Từ ngày 01/7/2017 đến ngày 29/9/2017)
6.
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2017
7.
Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017
8.
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý II/2017 (Từ ngày 01/4/2017 đến ngày 30/6/2017)
9.
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017
10.
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý I/2017 (Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2017)
11.
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2017
12.
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý III/2015 (Từ ngày 25/6/2015 đến ngày 25/9/2015)
13.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2015 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
14.
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý I/2015 (Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 25/3/2015)
15.
Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước quí I/2015 và các nhiệm vụ trọng tâm quí II/2015 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
16.
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý I/2014 (Từ ngày 01/01/2014 đến ngày 25/3/2014)
17.
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và xây dựng kế hoạch năm 2014
18.
Kết quả thực hiện hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008
19.
Số liệu thống kê, tổng hợp và phân tích về hồ sơ được giải quyết của tất cả các lĩnh vực Sở Xây dựng phụ trách
20.
Số liệu thống kê, tổng hợp và phân tích về sự hài lòng của khách hàng ở các lĩnh vực Sở Xây dựng phụ trách

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/