Số lượt truy cập
16772433
Thông tin cần biết

Địa chỉ cơ quan Sở Xây dựng

60 Trương Định, phường 7, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3 9325345 - 3 9326214 - Fax: (028) 3 9325269

Email: sxd@tphcm.gov.vn

Website: http://constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn

Số điện thoại liên hệ với các phòng chuyên môn: 3 9326214

Văn thư - số nội bộ: 100

Phòng Tổ chức cán bộ - số nội bộ: 701

Phòng Pháp chế - số nội bộ: 320

Phòng Cấp phép xây dựng - số nội bộ: 718

Thanh tra xây dựng - số nội bộ: 303

Phòng Quản lý nhà và công sở - số nội bộ: 406

Phòng Kinh tế xây dựng - số nội bộ: 726

Phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản - số nội bộ: 412

Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng - số nội bộ: 757

Phòng Thẩm định dự án - số nội bộ: 704

Phòng Quản lý vật liệu xây dựng - số nội bộ: 749

Phòng Phát triển đô thị - số nội bộ: 740

Tổ cấp chứng chỉ hành nghề - số nội bộ: 714

Tổ nhận trả hồ sơ - số nội bộ: 500

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/