Số lượt truy cập
18620277
Văn bản pháp luật
Cấp phép xây dựng Thanh tra xây dựng
Quản lý nhà và công sở Quản lý chất lượng
Pháp triển nhà Cấp chứng chỉ hành nghề
Kinh tế xây dựng Vật liệu xây dựng
Thẩm định dự án Phát triển đô thị

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 202 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 11
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 2017/TT-BXD Bộ Xây dựng 06/02/2017 Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.
2 05/2017/TT-BTC Các bộ ban ngành 16/01/2017 Thông tư số 05/2017/TT-BTC ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
3 27/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 15/12/2016 Thông tư số 27/2016/TT-BXD ngày 15/12/2016 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
4 25/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 09/09/2016 Thông tư số 25/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 09/9/2016 về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu.
5 24/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 01/09/2016 Thông tư số 24/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 01/9/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng
6 22/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 01/07/2016 Thông tư số 22/2016/TT-BXD ngày 01/7/2016 của Bộ Xây dựng Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành
7 14/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 30/06/2016 Thông tư số 14/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về cấp giấy phép hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam
8 15/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 30/06/2016 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng
9 17/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 30/06/2016 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng
10 18/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 30/06/2016 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình
11 21/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 30/06/2016 Thông tư số 21/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 30/6/2016 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
12 20/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 30/06/2016 Thông tư số 20/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 30/6/2016 Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.
13 10/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 15/03/2016 Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/03/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng
14 03/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 10/03/2016 Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
15 02/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 15/02/2016 Thông tư số 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.
16 01/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 01/02/2016 Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình hạ tầng kỹ thuật.
17 01/2016/TT-BNV Các bộ ban ngành 13/01/2016 Thông tư số 01/2016/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 13/01/2016 Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
18 11/2015/TT-BXD Bộ Xây dựng 30/12/2015 Thông tư số 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản; việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.
19 10/2015/TT-BXD Bộ Xây dựng 30/12/2015 Thông tư số 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 của Bộ Xây dựng Quy định về việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư.
20 08/2015/TT-BXD Bộ Xây dựng 29/12/2015 Thông tư số 08/2015/TT-BXD ngày 29/12/2015 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 202 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 11
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/