Thủ tục hành chính
Cấp phép xây dựng
Cấp giấy phép thầu
Quản lý về kinh doanh bất động sản
Quản lý nhà và công sở
Thẩm định dự án
Cấp chứng chỉ hành nghề
Khiếu nại tố cáo

© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (08) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (08) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/