Số lượt truy cập
21430394
Tin nổi bật
Hội thảo Cơ chế ưu đãi, hỗ trợ thúc đẩy công trình xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (20/6/2017 14:42)

Để góp ý hoàn thiện dự thảo Cơ chế đảm bảo tính hiệu quả, khả thi ưu đãi, hỗ trợ thúc đẩy công trình xanh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minhngày 8/6/2017 Sở Xây dựng phối hợp cùng Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) tổ chức hội thảo tiếp thu ý kiến từ các đơn vị liên quan, chủ đầu tư, các đơn vị hoạt động xây dựng trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.

Hội thảo đã quy tụ trên một trăm đại biểu tham dự. Phát biểu chào mừng, thay mặt Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ KHCN&MT Lê Trung Thành đánh giá cao nỗ lực của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc đi đầu hỗ trợ xây dựng công trình xanh trên địa bàn. Ông hy vọng Thành phố Hồ Chí Minh – một thành phố năng động sẽ sớm đưa cơ chế vào thực tiễn động của ngành.

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Danh trong lời khai mạc hội thảo, ông nói: Việc khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và thúc đẩy công trình xanh thông qua ưu đãi, hỗ trợ cho chủ đầu tư đang là xu hướng phổ biến trên thế giới. Chính phủ của nhiều quốc gia trên đã thành công trong việc sử dụng các công cụ hiệu quả và phát triển công trình xanh, góp phần tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, bảo vệ và xây dựng môi trường xanh bền vững. Tiêu biểu như chính sách “Thuế xanh” áp dụng thành công ở nhiều nước: Hoa Kỳ, Canada, Anh, Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Úc, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Ấn Độ…; nhằm khuyến khích tổ chức và cá nhân thay đổi hành vi, sử dụng năng lượng hiệu quả thông qua ưu đãi về thuế, vốn, chế độ kế toán và chính sách phạt đối với đối tượng lạm dụng nguồn năng lượng hiện có.

Ở nước ta, Chính phủ đã ban hành một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ thúc đẩy sử dụng năng lượng hiệu quả và thân thiện với môi trường như: Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường, Nghị định số 24a/2016/NĐ-CP ngày 5/4/2016 về quản lý vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, những quy định này chỉ áp dụng cho hoạt động bảo vệ môi trường và một số loại vật liệu, thiết bị nói chung, mà chưa có một chính sách dành riêng cho công trình xanh và tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực xây dựng.

Riêng với Thành phố Hồ Chí Minh, một trong những địa phương đi đầu trong định hướng thúc đẩy phát triển công trình xanh, trong những năm vừa qua, Ủy ban nhân dân Thành phố đã đề ra một số chính sách, chương trình về nội dung này. Như trong Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị chung Thành phố Hồ Chí Minh, Quyết định số 3457/QĐ-UBND ngày 28/6/2013 về duyệt Quy chế quản lý không gian, kiến trúc cảnh quan đô thị Khu trung tâm hiện hữu Thành phố Hồ Chí Minh (930ha), Kế hoạch số 942/KH-UBND ngày 09/3/2016 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 - 2020; trong đó khuyến khích các dự án đầu tư xây dựng quy hoạch theo mô hình đô thị xanh - sinh thái, công trình xây dựng áp dụng kiến trúc xanh và công nghệ tiết kiệm năng lượng. Tuy nhiên, chưa có cơ chế cụ thể để áp dụng cho các công trình. Việc ưu đãi hiện chủ yếu ở hình thức cho phép tăng hệ số sử dụng đất đối với các công trình định hướng tiết kiệm năng lượng, chưa có tiêu chí đánh giá cụ thể.

Mặc dù đã có Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD Về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả do Bộ Xây dựng ban hành, đã đưa ra những tiêu chí nhằm xác định công trình xây dựng và thiết bị, vật liệu sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm. Tuy nhiên, theo quy định, quy chuẩn là bắt buộc áp dụng, nên không có cơ sở để các công trình tuân thủ quy chuẩn này được hưởng ưu đãi về công trình xanh.

Do đó, để khuyến khích, thúc đẩy phát triển công trình xanh cần thiết phải có cơ chế áp dụng những ưu đãi, hỗ trợ tài chính và phi tài chính dành cho công trình xây dựng xanh, đặc biệt với đô thị lớn và phát triển như Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó xác định cụ thể tiêu chí của công trình xanh. Về lâu dài, những tác động tích cực từ việc xây dựng, phát triển công trình xanh sẽ góp phần bảo vệ môi trường, tăng trưởng xanh bền vững và thu hút đầu tư.

Từ thực tế trên và thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân Thành phố giao tại Kế hoạch số 942/KH-UBND ngày 09/3/2016 về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2016 – 2020, Sở Xây dựng phối hợp cùng Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) soạn thảo Cơ chế ưu đãi, hỗ trợ thúc đẩy công trình xanh trên địa bàn Thành phồ Hồ Chí Minh. Cơ chế này sẽ ban hành những ưu đãi về hệ số sử dụng đất; miễn, giảm lệ phí thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng, cũng như giảm thời gian thực hiện các thủ tục này; các hỗ trợ về tài chính và phi tài chính dành cho công trình xây dựng xanh. 

Bà Đỗ Ngọc Diệp, chuyên gia công trình xanh IFC giới thiệu Về chi phí đầu tư và lợi ích của công trình xanh, về chi phí thực hiện chứng nhận công trình xanh của các công cụ được sử dụng phổ biến tại Việt Nam. Bà trình bày tổng quát về lợi ích công trình xanh mang lại cho cộng đồng.

Bà Phạm Ngọc Linh chuyên gia tư vấn IFC giới thiệu các chứng chỉ công trình xanh và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD. Bà so sánh tổng quát giữa các chứng chỉ làm cơ sở cho việc đề xuất những công trình được hưởng cơ chế ưu đãi.

Phó trưởng Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nguyễn Thanh Xuyên, giới thiệu Cơ chế ưu đãi. Ông nói: Theo Khoản 2 Điều 5 Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, một trong những chính sách của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là hỗ trợ tài chính, giá năng lượng và các chính sách ưu đãi cần thiết khác để thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Nội dung cơ bản của cơ chế bao gồm:

a) Về phạm vi và đối tượng áp dụng (Điều 1)

Theo định hướng dự thảo và căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả QCVN 09:2013/BXD, Cơ chế ưu đãi đề xuất sẽ được áp dụng đối với các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp được thiết kế, xây dựng mới, cải tạo hoặc đang vận hành đã được chứng nhận công trình xanh - theo Danh mục các chứng nhận được công nhận tại Phụ lục, được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận và thuộc thẩm quyền thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng của Ủy ban nhân dân Thành phố và các đơn vị được phân cấp.

b) Về nguyên tắc ưu đãi, hỗ trợ (Điều 3)

Nguyên tắc ưu đãi được thực hiện trên cơ sở hỗ trợ chủ đầu tư tối đa trong phạm vi và thẩm quyền của Thành phố, tuân thủ những chính sách về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và bảo vệ môi trường từng thời kỳ. Ưu đãi chỉ được áp dụng với những công trình xây dựng đáp ứng đủ tiêu chí và yêu cầu được đặt ra trong cơ chế này. 

c) Về ưu đãi, hỗ trợ về tài chính (Điều 4):

Miễn lệ phí cấp giấy phép xây dựng trong trường hợp công trình xây dựng thuộc diện phải cấp phép xây dựng.

- Miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất đối với công trình xây dựng được chứng nhận công trình xanh.

- Dự án xây dựng được cấp chứng nhận công trình xanh được hưởng mức lãi suất hỗ trợ như các dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Điều 3 Quy định về thực hiện Chương trình kích cầu đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố.

d) Về ưu đãi, hỗ trợ về thủ tục hành chính (Điều 5):

Miễn thẩm định tuân thủ QCVN 09:2013/BXD các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả đối với các công trình được chứng nhận công trình xanh.

- Giảm thời gian thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng công trình của dự án đầu tư xây dựng công trình xanh thuộc thẩm quyền thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh.

- Giảm thời gian cấp giấy phép xây dựng công trình của dự án đầu tư xây dựng công trình xanh thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn Thành phố.

e) Ưu đãi về hệ số sử dụng đất (Điều 6)

Hệ số sử dụng đất được tăng lên 1 cho công trình của dự án đầu tư xây dựng công trình xanh.

f) Về các hỗ trợ khác (Điều 7)

Bên cạnh những ưu đãi, hỗ trợ về tài chính và thủ tục hành chính, cần cân nhắc thêm những ưu đãi khác đối với hoạt động thúc đẩy phảt triển công trình xanh và sử dụng năng lượng hiệu quả. Sở Xây dựng đề xuất một số nội dung như sau:

- Trao tặng giải thưởng về công trình xanh cấp thành phố.

- Hỗ trợ quảng bá và xúc tiến thương mại; đào tạo và tăng cường năng lực; trợ giá và hỗ trợ chi phí chuyển giao công nghệ; đấu thầu.

g) Về kiểm tra, xử lý vi phạm (Điều 8)

Trường hợp công trình xây dựng vi phạm cam kết về xây dựng công trình xanh, sẽ bị xử lý như sau:

- Thu hồi ưu đãi về hỗ trợ tài chính

- Thu hồi các giải thưởng về công trình xanh (nếu có)

- Trường hợp đã được hưởng ưu đãi về hệ số sử dụng đất, phải nộp lại số lợi bằng 50% giá trị phần diện tích sàn xây dựng tăng thêm do ưu đãi ệ số sử dụng đất.

h) Về trách nhiệm của các cơ quan, cá nhân có liên quan (Điều 9)

Sở Xây dựng sẽ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan như Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Công thương, Sở Quy hoạch – Kiến trúc và Đài Truyền hình Thành phố triển khai và hướng dẫn thực hiện Quyết định này. Đồng thời, các chủ đầu tư xây dựng công trình sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các cam kết xây dựng công trình đạt chuẩn xanh để được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ của Cơ chế.

10 đơn vị đã tham gia góp ý cho dự thảo với hy vọng cơ quan chuyên môn cần cụ thể hóa những điều khoản và có sự ràng buộc, chế tài đối với những biểu hiện sai với cơ chế để khi ban hành cơ chế đáp ứng được những vấn đề phát sinh trong thực tiễn.  

THANH BÌNH 

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/