Số lượt truy cập
22156738
Tin nổi bật
Sở Xây dựng tổ chức “Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018” (27/11/2018 09:15)

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; đề ra giải pháp khắc phục, đảm bảo ổn định trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, Sở Xây dựng tổ chức “Hội nghị chuyên đề về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018”, cụ thể như sau:

Thời gian: 14 giờ 00, thứ Tư, ngày 28/11/2018.

Địa điểm: Hội trường lầu 4 Sở Xây dựng (số 60 đường Trương Định, Phường 7, Quận 3).

Chủ trì hội nghị: Đồng chí Trần Trọng Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng.

Chương trình hội nghị:

13 giờ 30 đến 14 giờ: Đón tiếp đại biểu, phát tài liệu Hội nghị.

14 giờ đến 14 giờ 10: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; thông qua chương trình.

14 giờ 10 đến 14 giờ 30: Báo cáo tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố năm 2018.

14 giờ 30 đến 14 giờ 45: Báo cáo triển khai Thông tư số 03/2018/TT-BXD ngày 24/4/2018 của Bộ Xây dựng và các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Nghị định số 136/2017/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 03/2018/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

14 giờ 45 đến 16 giờ: Thảo luận.

16 giờ đến 16 giờ 30: Kết luận Hội nghị.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/