Số lượt truy cập
22246691
Tin nổi bật
Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 (27/3/2018 15:37)

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nhằm giáo dục, nâng cao tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc, lòng kính yêu đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Lễ chào Cờ đầu tuần.

Đối tượng tham dự là toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động thuộc các phòng chuyên môn cơ quan Sở và viên chức của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng công tác tại trụ sở 60 Trương Định, Quận 3.

Tham gia kể chuyện là các đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của chi bộ phòng chuyên môn cơ quan Sở và đơn vị trực thuộc Sở; đoàn viên, hội viên của Công đoàn Sở, Đoàn Sở và Hội Cựu chiến binh Sở.

Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 05/3/2018 đến hết tháng 11 năm 2018.

Địa điểm: tại Hội trường lầu 4, cơ quan Sở Xây dựng, số 60 Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung kể chuyện: Các câu chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Các gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Câu chuyện kể có liên hệ những việc làm theo của tổ chức, cá nhân, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, nêu những việc đã làm được, các giải pháp để tiếp tục thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở kết quả chấm điểm của Ban Giám đốc Sở, Đảng ủy Sở tổ chức khen thưởng các tập thể và cá nhân tại Hội nghị tổng kết hoạt động của Đảng bộ Sở năm 2018 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

 

Chi bộ Thanh tra Sở kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đoàn Sở kể chuyện "Bác Hồ và tình cảm dành cho thanh niên"

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/