Số lượt truy cập
21430588
Thủ tục hành chính về lĩnh vực cấp Chứng chỉ hành nghề (20/2/2017 11:51)

Hiện nay, Bộ Xây dựng đã ban hành các văn bản mới liên quan đến cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Trong khi chờ Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Bộ thủ tục hành chính tại Sở Xây dựngđề nghị các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham khảo các văn bản pháp luật có liên quan như sau:

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng;

Thông tư số 24/2016/TT-BXD ngày 01/9/2016 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây dựng tại địa chỉ: http://www.xaydung.gov.vn (theo Quyết định số 1391/QĐ-BXD ngày 29/12/2016 của Bộ Xây dựng).

- Việc sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được thực hiện thông qua phần mềm sát hạch tại địa chỉ: cchnxaydung.gov.vn (theo Công văn số 100/BXD-HĐXD ngày 17/01/2017 của Bộ Xây dựng).

Để biết thêm thông tin, đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ số điện thoại: 08-3932 6214 số nội bộ 714 hoặc trực tiếp liên hệ Bộ phận cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng tại Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh./. 

TIN ĐÃ ĐƯA
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/