Số lượt truy cập
15144615
Văn bản pháp luật
Cấp phép xây dựng Thanh tra xây dựng
Quản lý nhà và công sở Quản lý chất lượng
Pháp triển nhà Cấp chứng chỉ hành nghề
Kinh tế xây dựng Vật liệu xây dựng
Thẩm định dự án Phát triển đô thị

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 1.664 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 84
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 2017/TT-BXD Bộ Xây dựng 06/02/2017 Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.
2 01/2017/NĐ-CP Chính phủ 06/01/2017 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai
3 1406/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 30/12/2016 Quyết định số 1406/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 30/12/2016 v/v công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016
4 1391/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 29/12/2016 Quyết định số 1391/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 29/12/2016 về việc công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
5 1302/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 08/12/2016 Quyết định số 1302/QĐ-BXD ngày 08/12/2016 của Bộ Xây dựng Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
6 1296/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 05/12/2016 Quyết định số 1296/QĐ-BXD ngày 05/12/2016 của Bộ Xây dựng Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
7 1453/QĐ-SXD-VP Sở xây dựng 31/10/2016 Quyết định số 1453/QĐ-SXD-VP ngày 31/10/2016 của Sở Xây dựng v/v thay thế Quyết định số 1201/QĐ-SXD-VP ngày 01/9/2016 về ban hành danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
8 1454/QĐ-SXD-VP Sở xây dựng 31/10/2016 Quyết định số 1454/QĐ-SXD-VP ngày 31/10/2016 của Sở Xây dựng v/v Công khai danh mục quy trình giải quyết hồ sơ hành chính thuộc phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
9 5603/QĐ-UBND UBND Thành phố 25/10/2016 Quyết định số 5603/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh
10 1037/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 05/10/2016 Quyết định số 1037/QĐ-BXD ngày 05/10/2016 của Bộ Xây dựng Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
11 5359/UBND-NCPC UBND Thành phố 28/09/2016 Công văn số 5359/UBND-NCPC ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố V/v xử lý tình trạng xây dựng không phép tại các xã Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc B và xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh
12 5312/UBND-VX UBND Thành phố 27/09/2016 Công văn số 5312/UBND-VX ngày 27/09/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Về triển khai thực hiện các thủ tục hành chính liên thông một cửa điện tử
13 25/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 09/09/2016 Thông tư số 25/2016/TT-BXD ngày 09/09/2016 của Bộ Xây dựng v/v công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu
14 25/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 09/09/2016 Thông tư số 25/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 09/9/2016 về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu.
15 24/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 01/09/2016 Thông tư số 24/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 01/9/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng
16 1201/QĐ-SXD-VP Sở xây dựng 01/09/2016 Quyết định số 1201/QĐ-SXD-VP của Sở Xây dựng ban hành ngày 01/9/2016 về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
17 1199/QĐ-SXD-VP Sở xây dựng 01/09/2016 Quyết định số 1199/QĐ-SXD-VP của Sở Xây dựng ban hành ngày 01/9/2016 về việc ban hành hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
18 833/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 29/08/2016 Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng...
19 834/QĐ-BD Bộ Xây dựng 29/08/2016 Quyết định số 834/QĐ-BD ngày 29/08/2016 của Bộ Xây dựng v/v công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
20 835/QĐ-BXD 29/08/2016 Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC được chuẩn hóa; TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 1.664 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 84
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (08) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (08) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/