Số lượt truy cập
21381034
Văn bản pháp luật
Cấp phép xây dựng Thanh tra xây dựng
Quản lý nhà và công sở Quản lý chất lượng
Pháp triển nhà Cấp chứng chỉ hành nghề
Kinh tế xây dựng Vật liệu xây dựng
Thẩm định dự án Phát triển đô thị

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 1.742 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 88
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 14/2000/NĐ-CP Chính phủ Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Ðấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NÐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ
2 12/2008/QĐ-UBND UBND Thành phố Ban hành Biểu giá chuẩn về suất vốn đầu tư phần xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
3 01/2008/QĐ-UBND UBND Thành phố Về hoàn trả giá trị phần vắng đồng sở hữu nhà ở thuộc sở hữu tư nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
4 47/2008/QĐ-UBND UBND Thành phố Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 118/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố về phương thức mua, bán căn hộ chung cư hoàn chỉnh và chuyển nhượng nền đất ở đã có hạ tầng kỹ thuật để bố trí tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố
5 Tổng hợp Sở xây dựng Danh sách các Văn bản đã ban hành liên quan lĩnh vực ĐT-XD
6 32/2011/CT-UBND UBND Thành phố Tăng cường biện pháp thực hiện công tác hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn TP.HCM
7 24/2011/NĐ-CP Chính phủ Sửa đổi một số điều Nghị định 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009
8 55/NQ-CP Chính phủ Đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
9 5630/TB-VP Sở xây dựng Về việc đăng ký tham gia thực hiện giám định tư pháp xây dựng
10 SỐ 61/CP Chính phủ 07/05/1994 VỀ MUA BÁN VÀ KINH DOANH NHÀ Ở
11 21/CP Chính phủ 16/04/1996 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 61/CPngày 5/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở.
12 64/1998/QĐ-TTg Chính phủ 21/03/1998 Về việc giảm tiền mua nhà ở cho mộtsố đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước
13 64/1998/QĐ-TTg Chính phủ 21/03/1998 Về việc giảm tiền mua nhà ở cho mộtsố đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước
14 14/2000/NĐ-CP Chính phủ 05/05/2000 Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Ðấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NÐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ
15 12/2000/NĐ-CP Chính phủ 05/05/2000 Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NÐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ.
16 17/2001/TT-BTC Các bộ ban ngành 21/03/2001 Hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu
17 71/2001/CP Chính phủ 10/05/2001 Nghị định của Chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê.
18 3220/BKH-PVXT Chính phủ 23/05/2002 Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2002/NQ-CP ngày 24/4/2002 của Chính phủ đối với nội dung liên quan tới công tác đấu thầu
19 29/2002/CT-UB Chính phủ 31/12/2002 Tăng cường QLNN về đấu thầu.
20 03/CT-UB Chính phủ 13/01/2003 Về việc bảo vệ, gìn giữ các dấu mốc đo đạc trên địa bàn TP.
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 1.742 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 88
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/