Số lượt truy cập
22163036
Văn bản pháp luật
Cấp phép xây dựng Thanh tra xây dựng
Quản lý nhà và công sở Quản lý chất lượng
Pháp triển nhà Cấp chứng chỉ hành nghề
Kinh tế xây dựng Vật liệu xây dựng
Thẩm định dự án Phát triển đô thị

Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 1.750 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 88
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1 Tuyển tập thiết kế điển hình kèm theo Quyết định 131/QĐ-BXD (P4) Bộ Xây dựng 13/08/2009 Tuyển tập thiết kế điển hình kèm theo Quyết định 131/QĐ-BXD (P4)
2 Tổng hợp Sở xây dựng Danh sách các Văn bản đã ban hành liên quan lĩnh vực ĐT-XD
3 Thông tư Số 09/2013/TT-BXD Bộ Xây dựng 01/07/2013 Thông tư Số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
4 Thông tư Số 07/2013/TT-BXD Bộ Xây dựng 15/05/2013 Thông tư Số 07/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc xác định các đối tượng vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
5 Thông tư Số 06/2013/TT-BXD Bộ Xây dựng 13/05/2013 Thông tư Số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị
6 Thông tư Số 03/2013/TT-BXD Bộ Xây dựng 02/04/2013 Thông tư Số 03/2013/TT-BXD ngày 2/4/2013 của Bộ Xây dựng Ban hành mẫu hợp đồng sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật và hợp đồng quản lý vận hành công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung
7 Thông tư Số 02 /2013/TT-BXD Bộ Xây dựng 08/03/2013 Thông tư Số 02 /2013/TT-BXD ngày 8/3/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ
8 SỐ 61/CP Chính phủ 07/05/1994 VỀ MUA BÁN VÀ KINH DOANH NHÀ Ở
9 QCVN 17 : 2013/BXD 31/10/2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương tiện quảng cáo ngoài trời ban hành kèm theo Thông tư số 19/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 của Bộ Xây dựng
10 QCVN 16:2011/BXD Bộ Xây dựng 18/12/2011 QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG
11 QCVN 09:2013/BXD Bộ Xây dựng 26/09/2013 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả ban hành kèm theo Thông tư số 15/2013/TT-BXD ngày 26/09/2013 của Bộ Xây dựng
12 QCVN 07:2010/BXD Bộ Xây dựng 03/02/2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
13 QCVN 07:2010/BXD Bộ Xây dựng 03/02/2010 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị
14 QCVN 06:2010/BXD Bộ Xây dựng 28/07/2010 Quy chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
15 Nghị định số 26/2013/NĐ-CP 29/03/2013 Nghị định số 26/2012/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về Tổ chức và hoạt động của Thanh tra Xây dựng
16 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP Chính phủ 07/12/2007 Nghị định số 180/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 07/12/2007 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xây dựng về xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị
17 Nghị định 62/2013/NĐ-CP Chính phủ 25/06/2013 Nghị định 62/2013/NĐ-CP ngày 25/6/2013 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng
18 Nghị định 38/2013/NĐ-CP Chính phủ 23/04/2013 Nghị định 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ
19 Nghị định 23/2009/NĐ-CP Chính phủ 27/02/2009 Nghị định số 23/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/2/2009 về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở.
20 Luật số: 03/2011/QH13 Chính phủ 11/11/2011 Luật Tố cáo số 03/2011/QH13
Hiển thị kết quả từ 1 - 20 trong 1.750 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 88
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/