Số lượt truy cập
18259259
Văn bản pháp luật
Cấp phép xây dựng Thanh tra xây dựng
Quản lý nhà và công sở Quản lý chất lượng
Pháp triển nhà Cấp chứng chỉ hành nghề
Kinh tế xây dựng Vật liệu xây dựng
Thẩm định dự án Phát triển đô thị

Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 1.683 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 85
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
21 1037/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 05/10/2016 Quyết định số 1037/QĐ-BXD ngày 05/10/2016 của Bộ Xây dựng Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
22 5359/UBND-NCPC UBND Thành phố 28/09/2016 Công văn số 5359/UBND-NCPC ngày 28/9/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố V/v xử lý tình trạng xây dựng không phép tại các xã Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc B và xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh
23 5312/UBND-VX UBND Thành phố 27/09/2016 Công văn số 5312/UBND-VX ngày 27/09/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Về triển khai thực hiện các thủ tục hành chính liên thông một cửa điện tử
24 25/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 09/09/2016 Thông tư số 25/2016/TT-BXD ngày 09/09/2016 của Bộ Xây dựng v/v công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu
25 25/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 09/09/2016 Thông tư số 25/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 09/9/2016 về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu.
26 24/2016/TT-BXD Bộ Xây dựng 01/09/2016 Thông tư số 24/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 01/9/2016 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến quản lý dự án đầu tư xây dựng
27 1201/QĐ-SXD-VP Sở xây dựng 01/09/2016 Quyết định số 1201/QĐ-SXD-VP của Sở Xây dựng ban hành ngày 01/9/2016 về việc công khai danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
28 1199/QĐ-SXD-VP Sở xây dựng 01/09/2016 Quyết định số 1199/QĐ-SXD-VP của Sở Xây dựng ban hành ngày 01/9/2016 về việc ban hành hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh
29 833/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 29/08/2016 Quyết định số 833/QĐ-BXD ngày 29/8/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng, giám định tư pháp xây dựng...
30 834/QĐ-BD Bộ Xây dựng 29/08/2016 Quyết định số 834/QĐ-BD ngày 29/08/2016 của Bộ Xây dựng v/v công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
31 835/QĐ-BXD 29/08/2016 Quyết định số 835/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ Xây dựng về việc công bố TTHC mới ban hành; TTHC được chuẩn hóa; TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
32 836/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 29/08/2016 Quyết định số 836/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ Xây dựng v/v công bố TTHC được thay thế trong lĩnh vực thí nghiệm chuyên ngành xây dựng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
33 837/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 29/08/2016 Quyết định số 837/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ Xây dựng v/v công bố TTHC mới ban hành; TTHC được thay thế; TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực nhà ở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Xây dựng
34 838/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 29/08/2016 Quyết định số 838/QĐ-BXD ngày 29/08/2016 của Bộ Xây dựng v/v công bố TTHC mới ban hành; TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động xây dựng thuộc phạm vi chức năng nhà nước của Bộ Xây dựng
35 832/QĐ-SXD Bộ Xây dựng 29/08/2016 Quyết định số 832/QĐ-SXD ngày 29/08/2016 của Bộ Xây dựng v/v công bố TTHC được thay thế và TTHC bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
36 808/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 18/08/2016 Quyết định số 808/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 18/8/2016 Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
37 960/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 18/08/2016 Quyết định số 960/QĐ-BXD ngày 18/08/2016 của Bộ Xây dựng v/v thành lập Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng
38 811/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 18/08/2016 Quyết định số 811/QĐ-BXD ngày 18/08/2016 của Bộ Xây dựng Ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành xây dựng, giai đoạn 2016-2020
39 11513/HD-SXD-KTXD Sở xây dựng 21/07/2016 Hướng dẫn số 11513/HD-SXD-KTXD ngày 21/7/2016 của Sở Xây dựng về thực hiện bộ đơn giá xây dựng khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 3384/QĐ-UBND ngày 02/7/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố
40 681/QĐ-BXD Bộ Xây dựng 12/07/2016 Quyết định số 681/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành ngày 12/7/2016 về việc phê duyệt Quy trình đánh giá ab toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng.
Hiển thị kết quả từ 21 - 40 trong 1.683 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 85
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/