Số lượt truy cập
20382609
Văn bản pháp luật
Cấp phép xây dựng Thanh tra xây dựng
Quản lý nhà và công sở Quản lý chất lượng
Pháp triển nhà Cấp chứng chỉ hành nghề
Kinh tế xây dựng Vật liệu xây dựng
Thẩm định dự án Phát triển đô thị

Hiển thị kết quả từ 1.681 - 1.700 trong 1.710 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 86
Stt Ký hiệu văn bản Loại văn bản Ngày ban hành Tóm tắt Tải về
1681 76/2003/TT-BTC Các bộ ban ngành 04/08/2004 Hướng dẫn về bảo hiểm trong đầu tư và xây dựng
1682 2396/HD-XD-CCQNĐ Sở xây dựng 16/06/2004 Hướng dẫn về việc phân cấp thẩm quyền trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất theo Quyết định số 90/2004/QĐ-UB ngày 9/04/2004 của UBND TP.
1683 126/2004/NĐ-CP Chính phủ 31/05/2004 Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà.
1684 08/2004/CT-TTg Chính phủ 08/03/2004 Triển khai thi hành Luật Xây dựng
1685 14/2004/QĐ-BTC Các bộ ban ngành 16/01/2004 Quy tắc, biểu phí bảo hiểm bồi thường cho người lao động trong các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt :
1686 23/2003/QH11 Các bộ ban ngành 26/11/2003 Về nhà đất do nhà nước đã quản lý, bố trí sử dụng trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1 tháng 7 năm 1991
1687 211/2003/QĐ-TTg Chính phủ 14/10/2003 Thành lập Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng
1688 168/2003/QĐ-BTC Các bộ ban ngành 07/10/2003 Quy trình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
1689 19/2003/CT - TTg Chính phủ 11/09/2003 Tổ chức lập quy hoạch xây dựng đô thị (QHXDĐT) & quản lý xây dựng theo quy hoạch
1690 09/2003/CT-TTg Chính phủ 07/04/2003 Chuyển trường Đại học Kiến trúc TP.HCM từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang trực thuộc Bộ Xây dựng
1691 03/CT-UB Chính phủ 13/01/2003 Về việc bảo vệ, gìn giữ các dấu mốc đo đạc trên địa bàn TP.
1692 29/2002/CT-UB Chính phủ 31/12/2002 Tăng cường QLNN về đấu thầu.
1693 3220/BKH-PVXT Chính phủ 23/05/2002 Về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 05/2002/NQ-CP ngày 24/4/2002 của Chính phủ đối với nội dung liên quan tới công tác đấu thầu
1694 71/2001/CP Chính phủ 10/05/2001 Nghị định của Chính phủ về ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê.
1695 17/2001/TT-BTC Các bộ ban ngành 21/03/2001 Hướng dẫn chế độ quản lý và sử dụng lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu
1696 14/2000/NĐ-CP Chính phủ 05/05/2000 Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Ðấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NÐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 1999 của Chính phủ
1697 12/2000/NĐ-CP Chính phủ 05/05/2000 Nghị định của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NÐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ.
1698 64/1998/QĐ-TTg Chính phủ 21/03/1998 Về việc giảm tiền mua nhà ở cho mộtsố đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước
1699 64/1998/QĐ-TTg Chính phủ 21/03/1998 Về việc giảm tiền mua nhà ở cho mộtsố đối tượng khi mua nhà ở đang thuê thuộc sở hữu Nhà nước
1700 21/CP Chính phủ 16/04/1996 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 5 và Điều 7 của Nghị định số 61/CPngày 5/7/1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở.
Hiển thị kết quả từ 1.681 - 1.700 trong 1.710 kết quả tìm kiếm.
Số tin trên 1 trang
Trang của 86
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (028) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (028) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/