Số lượt truy cập
15144649
Vật liệu xây dựng
TIN MỚI NHẤT

Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quý I năm 2017

Xem tiếp

Công văn số 4533/SXD-VLXD ngày 10/4/2017 của Sở Xây dựng v/v đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch terrazzo (gửi Công ty TNHH Một Thành viên Ngân Sơn)

Xem tiếp

Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý I/2017 (Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/3/2017)

Xem tiếp

Công văn 3845/SXD-VLXD ngày 28/3/2017 của Sở Xây dựng v/v đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm cửa đi - cửa sổ bằng khung nhựa cứng U-PVC

Xem tiếp

Công văn 3844/SXD-VLXD ngày 28/3/2017 của Sở Xây dựng v/v thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, bột bả tường gốc xi măng poóc lăng và vật liệu chống thấm gốc xi măng - polymer

Xem tiếp

Công văn số 3343SXD-VLXD ngày 20/3/2017 v/v triển khai Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản

Xem tiếp

Hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với một số sản phẩm kính do Công ty TNHH Kính Hà Giang sản xuất

Xem tiếp

Thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận hợp quy, dấu hợp quy đối với sản phẩm cửa đi và cửa sổ bằng khung nhôm (Công văn 3071/SXD-VLXD ngày 14/3/2017 của Sở Xây dựng gửi Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Đỗ và Anh Em)

Xem tiếp

Hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm cửa do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng và Thương mại Phú Thiên Nam sản xuất

Xem tiếp

Về đơn giản hóa thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính “Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” theo Thông báo số: 2952 /TB-SXD-VP ngày 10/3/2017 của Sở Xây dựng

Xem tiếp
TIN ĐÃ ĐƯA
Hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm do Công ty Cổ phần United Panels sản xuất  
Hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm do Công ty TNHH Colorland sản xuất  
Đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch terrazzo của Doanh nghiệp Tư nhân Ngọc Anh  
Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Quý IV/2016 (Từ ngày 27/9/2016 đến ngày 31/12/2016)  
Giá vật liệu xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Quý IV năm 2016  
Đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm sơn tường nhũ tương, bột bã tường gốc xi măng poóc lăng và vật liệu chống thấm gốc xi măng - polyme của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu  
Đình chỉ chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, bột bả tường gốc xi măng poóc lăng và vật liệu chống thấm gốc xi măng - polyme của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Phát Lê  
Đình chỉ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm gạch bê tông của Công ty Cổ phần sản xuất gạch Việt Mỹ  
Hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với sản phẩm vật liệu chống thấm gốc xi măng - polymer của Công ty TNHH Tân Tín Thành sản xuất  
Hủy bỏ kết quả tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy đối với các sản phẩm xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB 40, PCB 50  

Xem tin theo ngày

Ngày
© SỞ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 60 Đường Trương Định, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 Điện thoại :  (08) 3932 5945 - 3932 6214 ; Fax : (08) 3932 5269 ; Email : sxd@tphcm.gov.vn
Website: http://www.constructiondpt.hochiminhcity.gov.vn/